Trastorn específic del llenguatge (TEL): orientació diagnòstica i intervenció (Abril 2016)

Curs presencial de 10 hores

Dates i horari de l’activitat
Formació presencial de 10 hores.
Dates: Dissabtes 2 i 16 d’abril de 2016
Horari: de 9 a 14 hores.

Lloc:
Centre Cultural
Plaça de les cultures,  s/n
08760 Martorell
Descripció:

El TEL és un trastorn del qual encara queda molt per investigar. Aquest fet, dificulta el diagnòstic diferencial i el fa fàcil de confondre amb altres  trastorns. A més a més, un cop fet el diagnòstic, degut a l’escassa literatura al respecte, la intervenció tant amb la persona com amb la família i l’escola pot resultar ser complexa pel propi professional. Precisament, aquesta formació pretén donar a resposta a aquestes necessitats.

L’estructura i el contingut d’ambdues es basa en la «psicologia i/o logopèdia basada en l’evidència», és a dir, tot el contingut que s’exposa parteix de les últimes investigacions publicades a diferents revistes científiques que demostren l’evidència empírica d’allò que plantegen.

Objectiu:

Proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional oferir una més i millor qualitat a l’hora de poder diagnosticar i sobretot, intervenir, en el moment que tinguin una persona que presenta un TEL.

Continguts:

1- Orientació diagnòstica

– Definició i tipus de TEL.

– Característiques i aspectes més rellevants.

-El llenguatge com a vehicle del pensament: conseqüències del trastorn en el desenvolupament cognitiu i social.

-Importància de la detecció precoç: primers signes d’alerta.

-Diagnòstic diferencial:

 Proves quantitatives i qualitatives.

 Recollida d’informació provinent de la família, l’escola i altres contextos.

 Diferències entre retard i trastorn del llenguatge.

 Diferències entre TEL i TEA.

 Diferències entre trastorn de la parla i del llenguatge.

2- Intervenció

-Intervenció a través d’un abordatge socio-constructivista.

-Treball interdisciplinar i amb els diferents contextos significatius per la persona.

– Intervenció en tots els aspectes que conformen el llenguatge:

 Estratègies i recursos pràctics per treballar tots els aspectes del llenguatge: forma, contingut i ús del llenguatge en el TEL.

 Model i seqüenciació d’exercicis i activitats concretes relacionades amb la comprensió i expressió oral i escrita de la morfologia, sintaxi, lèxic, fonètica i fonologia.

 Presentació de materials pràctics.

 Disseny de materials basats amb casos pràctics.

 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el TEL

-Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la persona (PCP) a través del triangle interactiu (persona-família-altres contextos):

 Pautes i orientacions per la família.

 Pautes i orientacions a l’escola: pautes i orientacions per l’etapa corresponent a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària.

 Pautes i orientacions per a la vida adulta.

-Proposta de casos dels mateixos participants.

Docent:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:
Formació dirigida a professionals  provinents del camp de la psicologia, neuropsicologia, logopèdia, psicopedagogia, magisteri i/o pedagogia o a altres membres de la comunitat educativa (pares i professorat) que tinguin interès en saber més sobre el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

Nombre de places
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula
•Estudiants: 80€
•Col·legiats: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 90€

1 Preinscripció: Feu click AQUÍ

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com