Tecnologies de suport per a la discapacitat motriu

CURS ONLINE
FORMACIÓ DE 40 HORES 
Dates de l’activitat:
Inici: 04 de març de 2019
Finalització: 28 d’abril de 2019
Descripció:
Curs telemàtic on es presenten diferents recursos tecnològics adreçats a l’educació de
l’alumnat amb discapacitat motriu. El material exposa conceptes teòrics bàsics sobre la
discapacitat motriu, eines d’adaptació de l’entorn tecnològic i apps; així com criteris
d’accessibilitat en la creació d’activitats, programari utilitzat a les etapes educatives i
en les diferents àrees curriculars.

Objectius:
Objectiu general:
La finalitat d’aquest curs és proporcionar als participants coneixements bàsics sobre la
discapacitat motriu i proposar quins són els recursos vinculats a les TAC que poden
donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu.
Els objectius específics són:
● Conèixer les dificultats funcionals que poden presentar els alumnes amb
discapacitat motriu davant l’ordinador o dispositiu mòbil, així com les
competències bàsiques en TIC.
● Conèixer les opcions d’accessibilitat de diferents sistemes operatius i saber-les
aplicar segons les necessitats de cada alumne/usuari.
● Analitzar les necessitats de l’entorn de treball per fer-lo accessible a les
persones amb discapacitat motriu.
● Conèixer el programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat
motriu, pel que fa als Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació; a la
implementació de les ajudes tècniques… (SAAC, Ajudes tècniques… ).
● Promoure el programari estàndard amb què poden treballar els alumnes amb
discapacitat motriu.
● Estratègies per a l’adaptació dels materials a l’aula.
● Analitzar la competència digital i comunicativa des de la perspectiva de
l’alumnat amb discapacitat motriu.

Continguts:
Els continguts es presenten en 7 temes, però és el participant del curs qui haurà de
construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que
acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

● Tema 1: Conceptes de la discapacitat motriu (5hs)
● Tema 2: Accessibilitat en Windows (5hs)
 Tema 3: Perifèrics de d’accés a l’ordenador (5hs)
● Tema 4: Accessibilitat en Android i IOS (5hs)
● Tema 5: Accessibilitat en Chrome (Extensions) (5hs)
 Tema 6: Comunicació augmentativa i alternativa per a la inclusió (5hs)
 Tema 7: Aplicacions didàctiques (5hs)
● Activitat final: (5hs)

Docent:
Vanessa Fuentes Heredero. Llicenciada en Psicologia en les especialitats de clínica i
d’intervenció social per la UOC; Técnica Superior d’Integració Social; especialitzada, a
través de seminaris i cursos d’extensió universitària, en recursos i serveis per persones
amb diversitat funcional. Tanmateix, tinc el certificat universitari de formadora de
formadors per la universitat Antonio Nebrija i sóc tecnopedagoga per haver fet el
màster universitari Educació i TIC (e-learning) per la UOC.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula:
Estudiants: 100€
Pagament abans de l’1 de desembre: 100€
Membres de l’Associació ACPO: 100€
Professionals de Martorell: 100€
Professionals en atur: 100€
Resta d’Assistents: 110€

1.Preinscripció: Feu click “aquí

2.Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com