TDAH curs online teòric pràctic (versió revisada i actualitzada)

30 HORES DE FORMACIÓ RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Del 15 maig al 11 de juny de 2018

DESCRIPCIÓ:

La finalitat d’aquest curs és proporcionar als i les participants coneixements bàsics sobre avaluació, detecció precoç i intervenció multidisciplinar en el trastorn per dèficit d’atenció e hiperactivitat.

 
OBJECTIUS:

– Dotar a l’alumne d’eines i estratègies a l’hora de valorar i intervenir  d’una forma eficaç en el TDAH.
– Actualitzar el coneixement científic.
– Promoure la reeducació basada en objectius clars i mesurables.
– NOVETAT: Creació de material en intervenció psicopedagògica (autoinstruccions)

 
CONTINGUTS:

TEMA 1_Trastorns del neuro-desenvolupament: noves categories diagnòstiques DSM-V, simptomatologia clínica i estudis de neuroimatge actuals. NOVETAT: Actualització material web per consultar.

TEMA 2_Avaluació neuropsicològica: Recollida d’informació, valoració funcions cognitives, ús de tests i escales baremades, pràctica cas clínic. NOVETAT: Pràctica diversos casos clínics.

TEMA 3_Intervenció multidisciplinar i Psicoeducació a la família: Construir una proposta d’intervenció eficaç i individualitzada. A mes a més, fomentar l’ informació i l’estimulació del nen en la seva vida diària (grups de pares). NOVETAT: Actualització webs amb material per intervenció.

 
DOCENT:

Cristina Monescillo Gijón-Bonales
Neuropsicòloga, Màster en Neuropsicologia Clínica per ISEP, Màster en Psicopatologia Infanto-Juvenil per la Universitat de Barcelona, especialista en trastorns de l’aprenentatge. Membre de l’equip de Sant Joan de Déu (UTAE) i Psicocat.

 
PREU MATRÍCULA:

  1. Estudiants: 100€
  2. Col·legiats: 100€
  3. Membres de l’associació catalana de psicopedagogia i orientació (ACPO): 100€
  4. Professorat de les escoles de Martorell: 100€
  5. Resta d’assistents: 115€

 

NOMBRE DE PLACES:

El nombre de places oferides és de 25 persones.

 

PREINSCRIPCIÓ:

Feu click: AQUÍ

 

PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941