SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE LA COMUNICACIÓ

SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE LA COMUNICACIÓ

Dates i horari de l’activitat
Formació presencial de 10 hores.
Dates: Dimecres 17 i divendres 19 de febrer de 2016
Horari: de 9 a 14 hores.

Lloc:
Psicocat Orientació
C/Corbera de llobregat 6, local 2
08760 Martorell
Descripció:

La majoria de psicòlegs, psicopedagogs, logopedes i altres professionals utilitzen diferents sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC) per tal de dur a terme la seva intervenció amb qualsevol persona que presenti algun tipus de dificultat relacionada amb el llenguatge o la comunicació; no obstant,  és important conèixer aquests sistemes  a fons per tal d’optimitzar-los al màxim i garantir la millor intervenció possible.

L’estructura i el contingut d’aquesta formació es basa en la «psicologia i/o logopèdia basada en l’evidència», és a dir, tot el contingut que s’exposa parteix de les últimes investigacions publicades a diferents revistes científiques que demostren l’evidència empírica d’allò que plantegen.

Objectiu:

Aquesta formació pretén fer una introducció als sistemes alternatius i augmentatius de comunicació i a tot el procés que implica introduir a una persona un SAAC: tipus; avaluació, anàlisi i selecció del SAAC és idoni per la persona, diversitat de materials, tipus d’accés i diferents suports; treball amb la família i modificació en funció de les necessitats.

Continguts:

Primera sessió:
– Comunicació i aprenentatge: la importància del llenguatge per al desenvolupament del pensament i l’aprenentatge.
-Usuaris candidats a utilitzar un SAAC: patologies  relacionades amb dificultats de comunicació.
-Característiques principals dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
-Tipus de sistemes de comunicació segons el nivell simbòlic.
– Nivells simbòlics: avaluació del nivell simbòlic per tal de determinar quin sistema de comunicació és el més idoni.

Segona sessió:
-Fases d’implementació d’un SAAC.
-Aplicació pràctica del mètode PECS  i el mètode TEACCH com a sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació i alhora com a mecanismes afavoridors de la inclusió.
– Tipus de sistemes: pictogrames, dibuixos, objectes, fotografies i llenguatge escrit.
-Tipus de suport: materials tradicionals i les TIC aplicades als SAAC.
-Tipus d’accés.
-Tipus de plafons i comunicadors.
-Casos pràctics: anàlisi de les necessitats; selecció del sistema, l’accés i el suport; elaboració, implementació i seguiment de l’ús del SAAC.

Docent:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:
Formació dirigida a professionals  provinents del camp de la psicologia, neuropsicologia, logopèdia, psicopedagogia, magisteri i/o pedagogia o a altres membres de la comunitat educativa (pares i professorat) que tinguin interès en saber més sobre sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC)

Nombre de places
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula
•Estudiants: 80€
•Col·legiats: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 90€

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell: ES23-0081-0323-40-0001312941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com