“INTRODUCCIÓ A L’ART-TERÀPIA ” 14 i 21 de març de 2015

TALLERS EXPERIENCIALS
“INTRODUCCIÓ A L’ART-TERÀPIA”

Dates i horari de l’activitat:
Jornada presencial de 10 hores.

Dates i horari:
Dissabtes 14 i 21 de març de 9 a 14 hores

Lloc: Local de Psicocat (Google maps) 
Corbera de Llobregat, 6, Local 2
Martorell 08760

DESCRIPCIÓ DEL CURS:
L’objectiu d’aquestes jornades és fer una aproximació als fonaments de l’acompañament art-terapèutic a través de diferents disciplines artístiques. Els participants viuran l’experiència creadora com un viatja al món simbòlic personal, per conèixer les possiblitats terapèutiques de l’art.
El curs va dirigit a tota aquella persona que tingui un interès professional o personal per conèixer fonaments i metodologies d’acompanyament respectuós a través de la creativitat, que puguin adaptar-se a qualsevol col·lectiu, tant en l’àmbit educatiu com el socio-sanitari.

OBJECTIUS:
– Viure l’experiència directe del “jo” creador a través de diverses formes artístiques.
– Conèixer el valor terapèutic dels processos de creació.
– Proporcionar els fonaments teòrics de l’acompanyament en Art-teràpia.

CONTINGUTS:
– Teoria i conceptes de l’Art-teràpia.
– La creació com a procés de transformació.
– El vincle terapèutic: el rol de l’Art-terapèuta, el pacient i l’objecte artístic.
– Dinàmiques de creació a través de la plàstica, l’escriptura creativa i l’expressió corporal.

METODOLOGIA:
– Dinàmiques vivenciades per a aprendre a aplicar els coneixements teòrics
– Exposició teòrica dels diferents continguts.
– Anàlisis de casos.
– Debats i conclusions

PREU MATRÍCULA:
•Estudiants: 60€
•Col·legiats: 60€
•Membres de l’Associació d’EAPS: 60€
•Professorat de les escoles de Martorell: 60€
•Resta d’Assistents: 80€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Facilitador: Lluís Belmonte Roldan
Art-terapèuta, Professor dÀrts Visuals i Plàstica, i Artista. Master en Art-teràpia (Universitat de Vic i AEC) i Llicenciat en Belles Arts (UB). Tallerista, docent i acompanyant de procésos creatius, en l’àmbit pedagògic i terapèutic.

PREINSCRIPCIÓ: AQUÍ

Pagament
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941
www.psicocat.org