GRUPS

adolescentes

TALLER HABILITATS SOCIALS

DESTINATARIS

Grup d’adolescents amb dificultats en les habilitats socials. Últims cursos de primària i ESO.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els divendres a la tarda, cada 15 dies i tindràn una durada d’1 hora.

Horari: de 17.00 a 18.00

ESPAI 

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Adquirir recursos per facilitar la comprensió del context social.
 • Potenciar la comprensió de les pròpies emocions i les dels altres.
 • Aprendre diferents normes d’interacció social i de conversa.
 • Fomentar la cooperació i la solidaritat entre companys.
 • Desenvolupar aspectes relacionats amb el joc.
 • Conèixer, usar i interpretar les conductes socials no verbals.

CONTINGUTS

 • Les emocions. Identificar i reconèixer les emocions de les altres persones i com donar una resposta ajustada a aquestes, a més de treballar l’empatía.
 • La conversa. Aprendre a iniciar i mantenir les relacions amb les persones que no coneixem i les que coneixem, segons els context en el qual ens trobem. A més, de tenir eines per a desenvolupar aquestes converses de manera funcional i com finalitzar-les de la manera més adequada.
 • Les presentacions. Adquirir habilitats per a conèixer i presentar-se davant de persones o grups de persones desconegudes per tal de conèixer amics o presentar-se als nous companys de classe amb èxit.
 • El llenguatge no verbal. Saber i utilitzar les habilitats socials no verbals adequades en les diferents interaccions socials com són el somriure, situar-se a una distancia corporal adequada, escoltar als altres amb atenció, mantenir el contacte visual, etc.
 • L’assertivitat. Aprendre a ser assertiu a dir no i saber expressar les pròpies opinions, a defensar una postura o a demanar a un company un favor. L’autoestima. Augmentar l’autoestima adonant-se de les pròpies capacitats i habilitats ja assolides i adquirint-ne de noves per a fomentar unes millors relacions.
 • L’autocontrol. Motivar la tolerancia a la frustració i al control d’impulsos i donar eines per tal de rebaixar l’angioxa i fomentar l’acceptació dels esdeveniments negatius donant respostes més adaptatives, seguint les normes socials. També aprendre a relaxar-se.
 • La reestructuració cognitiva. Fomentar pensaments positius vers les relacions socials amb els altres per minvar els negatius i desenvolupar idees més adequades a la realitat.
 • La resolució de conflictes. Adquirir estratègies per a identificar possibles problemes i les diferents alternatives i solucions, escollint la més beneficiosa per a resoldre cada cas concret.

 

large (2)

 

GRUP DE FAMÍLIES

DESTINATARIS

Familiars amb nens  amb trastorns de lecto-escriptura: dislèxia.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, el primer dissabte de cada mes.

Tindran una durada d’1 hora i 30 minuts.

Hores: 15:30

Número de sessions: 5

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Psicoeducació de la dislèxia.
 • Coneixement dels síntomes i comprensió del trastorn.
 • Formació de vincles entre famílies d’ infants amb trastorns de lecto-escriptura.

CONTINGUTS

 • Neuropsicologia de la dislèxia: Sintomatologia principal.
 • Estratègies educatives: Informació de vincles, espais web i altres materials útils per estimular de forma lúdica als seus nens.
 • Entorn escolar: Problemes en rendiment escolar, com afrontar-los i ús d’estratègies d’adaptació curricular. Col·laboració escola-família.
 • Establiment de rutines a casa: Treball familiar on  fomentar rutines de l’escola a casa (deures).

large (4)

GRUP DE FAMÍLIES

DESTINATARIS

Familiars amb nens amb TDAH i hiperactivitat.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, l’últim dissabte de cada mes tindran una durada d’1 hora i 30 minuts.

Hores: 15:30

Número de sessions: 5

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Psicoeducació del TDAH.
 • Coneixement dels síntomes i comprensió del trastorn.
 • Formació de vincles entre famílies d’ infants amb trastorns de l’aprenentatge.

CONTINGUTS

 • Neuropsicologia del TDAH: Sintomatologia principal.
 • Estratègies comportament: Educar a les famílies en tècniques de modificació de conducta bàsiques.
 • Entorn escolar:Problemes en rendiment escolar, com afrontar-los i ús d’estratègies d’adaptació curricular. Col.laboració escola-família.
 • Establiment de rutines a casa: Treball familiar on  fomentar rutines de l’escola a casa (deures).

large (5)

TALLER AUTOESTIMA: M’estimo, T’estimo

DESTINATARIS

Grups d’adolescents en últims cursos primària i secundària on fomentar l’autoestima i habilitats socials.

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, cada 15 dies i tindran una durada d’1 hora.

Hores: 17.00

Número de sessions: 10

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIUS

 • Adquirir recursos per treballar autoconcepte i autoestima.
 • Fomentar la resiliència com a procés de recuperació.
 • Potenciar la comprensió de les pròpies emocions i com gestionar-les.
 • Redirigir els pensaments negatius en constructius.
 • Fomentar la cooperació i la solidaritat entre companys.
 • Desenvolupar aspectes relacionats amb el joc.
 • Conèixer, usar i interpretar les conductes socials no verbals.

CONTINGUTS

 • Autoestima: Importància de  dedicar-nos un temps a nosaltres per poder cuidar-nos més i millor. Ús de dinàmiques grupals conegudes  com “el cofre màgic” ,“Fotomatón” i “Anunci publicitari d’un mateix”
 • Les emocions. Identificar i reconèixer les emocions de les altres persones i com donar una resposta ajustada a aquestes, a més de treballar l’empatia.  Tècnica de grup de teatre improvisació de Moreno.
 • La reestructuració cognitiva. Fomentar pensaments positius vers les relacions socials amb els altres per minvar els negatius i desenvolupar idees més adequades a la realitat.  Compartir pensaments disruptiu i treballar mitjançant el grup en  les diverses solucions. Foment de la creativitat.
 •  La resolució de conflictes. Adquirir estratègies per a identificar possibles problemes i les diferents alternatives i solucions, escollint la més beneficiosa per a resoldre cada cas concret.
 • Resiliència. Capacitat de l’ésser humà de sortir enfortit davant les situacions adverses. Treball de les nostres pròpies capacitats, valors i atributs positius.

 

 

large

TALLER: TÈCNIQUES D’ESTUDI

DESTINATARIS

Joves de Martorell

SESSIONS

Les sessions es realitzaran els dissabtes a la tarda, cada 15 dies i tindran una durada d’1 hora.

Hores: 16.00

Número de sessions: 10

ESPAI

PSICOCAT ORIENTACIÓ. Carrer Corbera de Llobregat, 6, Martorell (Barcelona)

OBJECTIU:

 • Es pretén dotar als joves d’una sèrie de tècniques útils a l’hora d’enfrontar-se a activitats d’estudi de llarga duració.
 • Es fomenta l’ensenyament cooperatiu i en grup d’estratègies  mnemotècniques i organitzatives, des de un punt de vista dinàmic i lúdic.
 • Donar énfasi en que no estudiarem, si no que jugarem a com fer-ho mitjançant el joc entre iguals.

CONTINGUTS

El taller disposa de 10 sessions on  es treballa:

 • Memòria visual:Tècniques d’associació i visualització d’imatges. Treball grupal amb persones, objectes i pintures abstractes.
 • Memòria verbal: Estratègies estudi com el Telegrama i la promoció d’etiquetes davant vers resums.
 • Categories: Us regles mnèsiques per recuperar informació més fàcilment.
 • Estratègies mnemotècnies: Sigles, Històries i associació visual.
 • Organització: Treball amb agenda, llistes de coses a fer, tècnica d’auto-instruccions i esquemes visuals.

DESENVOLUPAMENT

Duran la impartició del curs s’ha de tenir en compte certes normes de convivència  amb la resta dels companys/es (s’esmentarà el primer dia).

El primer dia hi haurà una ronda de presentacions generals de tots els participants. La resta, les sessions sempre començaran en rotllana fent un “briefing” (resum) del que es va fer la sessió anterior. Desprès es proposa espai lliure per parlar de com ha anat la setmana. Finalment  s’introdueix l’activitat a realitzar.

Totes les tècniques introduïdes s’hauran de provar en els espais propis dels participants. Cada individu té uns punts forts i febles, la qüestió es trobar que va millor a cadascun i utilitzar-ho en funció de les nostres necessitats.

Els últims 5 minuts de cada sessió s’utilitzaran per comentar com els hi ha semblat la sessió, si li han agradat les tècniques, què canviarien i com s’han sentit  durant la jornada.