3 Novembre al 7 Desembre 2014 (Formació On-Line): Inclusió i TIC en alumnes amb discapacitat motriu

Inclusió i TIC en alumnes amb discapacitat motriu

IncluTIC

 

Programació del curs

Descripció del curs

Curs telemàtic on es presenten diferents recursos tecnològics adreçats a l’educació de l’alumnat amb discapacitat motriu. El material exposa conceptes teòrics bàsics sobre la discapacitat motriu, eines d’adaptació de l’entorn 2.0 i apps, criteris d’accessibilitat en la creació d’activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars.

Objectius

La finalitat d’aquest curs és proporcionar als participants coneixements bàsics sobre la discapacitat motriu i aprendre quins són els recursos vinculats a les TAC que poden donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu. Concretament, els objectius a assolir són:

 • Conèixer les dificultats funcionals que poden presentar els alumnes amb discapacitat motriu davant l’ordinador, així com les competències bàsiques en TIC que poden assolir.
 • Saber modificar l’entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat motriu.
 • Fer ús del programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat motriu (SAAC, Ajudes tècniques… ).
 • Fomentar el programari estàndard amb què poden treballar els alumnes amb discapacitat motriu.
 • Conèixer programari específic i tècniques d’adaptació de materials.
 • Analitzar la competència digital i comunicativa des de la perspectiva de l’alumnat amb discapacitat motriu.

 

Continguts

Els continguts es presenten en 5 temes, però és el participant del curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

 • Tema 1: Conceptes de la discapacitat motriu( 5hs)

o   Introducció a la discapacitat motriu

o   Conceptes

o   importància dels materials per a una escola inclusiva

 • Tema 2:Accessibilitat en Windows 7(5hs)
  • Centre d’accessibilitat
  • Lupa
  • Teclat en pantalla
  • Narrador
  • Reconeixement de veu
  • Canviar mida del text
  • Personalització
  • Mètodes abreujats de teclat
  • Tecles especials
  • Tecles de ratolí
  • Tecles filtre
  • Avisos visuals
  • Subtítols
 • Tema 3: Perifèrics de d’accés a l’ordenador(5hs)

o   Tipus de teclats

o   Joystick

o   Ratolí optic

 • Tema 4: Comunicació augmentativa i/o alternativa per a la inclusió en: Windows, android i OS(10hs)

o   Síntesis de veu (Windows, android i OI)

o   Símbols SPC i ARASAAC

o   Programa plaphoons per a windows i android

o   Apps que faciliten la comunicació

 • PiktoPlusSAACPictogramas 3D
 • Vox4AllFree
 • PiktoPlus
 • Tema 5: Aplicacions didàctiques (10hs)

o   Habilitats per a l’escaneig: SENSwitcher i LaMosqueta.cat.

o   Acció-Reacció: TocaToca.

o   Adapro

o   Aplicacions par a emprar commutadors

o   PictoDroidLite

 • Activitat final:(5hs)

 

Mètode

El mètode que es farà servir el 100% telemàtic, combinant les activitats individuals per a l’avaluació de cada tema amb alguna activitat grupal de reflexió a través d’un debat. Al final de tot el temari hauran de realitzar un petit projecte final on aplicar els coneixements adquirits durant el curs.

Avaluació

L’avaluació es durà a terme mitjançant petites activitats individuals o grupals per a la correcta comprensió i aplicació del contingut de cada tema.

 • Tema 1: Mitjançant la lectura d’un article sobre les tecnologies i la inclusió es debatrà en grup els aspectes més importants d’aquest tema.
 • Tema 2: A través d’un qüestionari s’avaluarà l’aplicació de les opcions d’accessibilitat de Windows 7.
 • Tema 3: Es sol·licitarà als participants la seva opinió vers  els diferents perifèrics d’accés a l’ordinador i la seva experiència professional si l’han utilitzat en algun cas  aquests.
 • Tema 4: S’haurà de fer un petit plafó de comunicació.
 • Tema 5: S’haurà de triar una aplicació i enviar un bolcat de pantalla on s’estigui utilitzant aquesta aplicació.
 • Activitat final: A través de la lectura d’un cas s’haurà de descriure les adaptacions de l’ordinador i comunicatives que, des del punt de vista de cada participant, necessita l’alumne que es descriu en el cas.

Dades del Docent

Vanessa Fuentes Heredero és Llicenciada en Psicologia en les especialitats de clínica i intervenció social, Técnica Superior de Integració Social, especialitzada a través de seminaris i cursos d’extensió universitària, amb recursos i serveis per persones amb diversitat funcional.

Formadora del curs e-learning de D333 – Estratègies TAC per a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motriu del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboradora en guiainfantil.com, Psicopedia.org i Siquia.com com l’autora d’articles sobre discapacitat des del punt de vista psicosocial.

 

Dates i horari:

Començament 3 de novembre de 2014
Finalització 7 de desembre de 2014
 
Lloc: On-Line

Preu Matrícula

PREU MATRÍCULA

 1. Estudiants: 80€

 2. Col·legiats: 80€

 3. •Membres de l’associació catalana de psicopedagogia i orientació (ACPO): 80€

 4. Professorat de les escoles de Martorell: 80€

 5. Resta d’Assistents: 90€

Nombre de places

El nombre de places oferides és de 30 persones.

INSCRIPCIÓ:

Per a omplir el formulari d’inscripció clic aquí

Preinscripció AQUÍ

 

PAGAMENT:

Podeu fer l’ingrés al compte:  Banc Sabadell 0081-0323-40-0001312941

IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Indicar nom, cognoms i TIC 2014

Un cop fet l’ingrés podeu enviar el resguard a l’adreça: psicocat@psicocat.org

També podeu pagar amb PAYPAL al enllaç següent:
NOTA IMPORTANT: Degut a les comissions que ens aplica PAYPAL el preu del pagament per aquesta via és únic, 90€.

ORGANITZA

Psicocat Orientació

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: