FORMACIÓ

Curs preparació d’oposicions a l’especialitat

d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2020

DESTINATARIS:

El curs s’adreça a professionals titulats, que desitgen preparar-se per a les proves d’Accés al Cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA. Es tractaran tots els aspectes relacionats amb la preparació de les oposicions d’aquesta especialitat, guiant i assessorant sobre tot el procés. No es donarà el temari fet sinó que es donaran orientacions per a la seva elaboració i correcció.

OBJECTIUS
Assessorar a l’opositor/a sobre les diferents fases.
Donar a conèixer les característiques pròpies de l’exercici de l’especialitat d’orientació educativa.
Conèixer l’organització i la normativa que afecten a l’especialitat d’Orientació Educativa.
Conèixer els principals aspectes de l’organització de l’atenció a la Diversitat als Instituts.
Assessorant en la preparació de les oposicions: en la preparació dels temes teòrics, els supòsits pràctics i en l’elaboració del Pla d’Actuació, així com l’exposició.

CONTINGUTS 
1. Organització i normativa del sistema educatiu a Catalunya
2. Assessorament per a l’elaboració del Pla de treball de l’Orientador/a Educatiu
3. Assessorament per a l’elaboració del temari
4. Assessorament sobre supòsits pràctics
5. Assessorament bibliogràfic i referències

DOCENTS

Sr. Jordi Gonzàlez Ramírez, mestre i Inspector d’Educació. Ha exercit durant més de 15 anys com a docent en centres públics i des de fa 10 anys, Inspector d’Educació. És mestre i psicopedagog. Ha participat com a president de tribunals d’oposicions en les especialitats d’Audició i Llenguatge i Primària-Anglès en més de 5 ocasions.

Sra. Sílvia Fernàndez Herrero,  Llicenciada en Ciències de l’Educació. Funcionària cos d’ensenyament secundari des de 1998. Des de 2012-2018, ha ocupat els càrrecs de Coordinadora Serveis Educatius Bages i Directora de l’EAP  B- 06 Bages. Professora a la Fundació Universitària del Bages (FUB) en els estudis de Grau en Educació adscrits a la UAB (2011-2014). Experiència en Tribumal d’Oposicions OE
Presidenta TO -15 convocatòria 2017. Vocal TO convocatòria 2009

Sra. Joana Ferrer i Miquel,  Doctora en Ciències de l’Educació i Llicenciada en Dret. Des de 1992, funcionària cos ensenyament secundari amb càrrecs directius a diferents instituts de Catalunya, centres de tipologia diferents.(Abans 1982 experiència a l’ensenyament escola titularitat privada.) Actualment i des de l’any 2001 plaça definitiva en centre alta complexitat. Catedràtica d’institut i professora associada a la UAB del Grau de Pedagogia i del Màster professorat, mòdul comú i es pecífic, grup orientació educativa. Des de 2011 a 2018 ha ocupat el càrrec de cap d’orientació educativa a serveis centrals del Departament d’Educació. Disseny, implementació i avaluació de programes i actuacions de centre afavoridores de la competència professional del docent tutor i orientador.
Experiència tribunal: presidenta tribunal n2 convocatòria 2017, especialitat orientació educativa.
Col-laboració publicació:Edu21, els matisos en educació. Publicacions educació i ètica.

CALENDARI 
Gener, dissabtes 11 i 25
Febrer, dissabtes 1 i 29
Març, dissabtes 14 i 28
Abril, dissabtes 4 i 18
Maig, dissabtes 16 i 23
Les sessions seran de 9 a 14 hores amb una pausa de 30 minuts
Els opositors comptaran amb un site on es penjarà documentació i informació d’interès, es podran compartir dubtes amb companys i formadors. Es donarà resposta als dubtes durant les sessions presencials.

Lloc:
Aula SC2 FORMACIÓ
c/Lucà, 10, Baixos
08022 Barcelona

COST DE LA MATRÍCULA:
El cost de la formació és de 600 Euros.
El pagament es farà en un sola vegada per l’import total.
La plaça es confirmarà per ordre d’enviament del resguard de pagament.

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: formaciopsicocat@gmail.com

 

 

 

 

 

Introducció al WISC V

Introduccio al WISC

Curs reconegut per la Generalitat

Curs reconegut per la Generalitat
18 i 25 de gener de 2020
Horari: 09:00 a 14:00h.

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n,
08760, Martorell.

DESCRIPCIÓ:
La finalitat d’aquest curset és familiaritzar als participants amb el WISC V.

DESTINATARIS:
El curs va destinat a psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals que treballin en el camp de l’orientació educativa de nens i adolescents.

OBJECTIUS:

Conèixer els aspectes essencials per a una correcta administració del WISC-V i interpretació dels resultats.
Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents elements que composen el WISC, les seves escales i la interpretació.
Conèixer i familiaritzar-se amb les normes d’aplicació, correcció i interpretació dels resultats.

CONTINGUTS:

Quan i per a què s’utilitza el WISC V
Estructura i contingut del WISC
Aplicacions i aspectes a tenir en compte sobre la responsabilitat de l’examinador
Normes generals d’aplicació i correcció
Familiaritzar-se amb els materials
Temps d’aplicació
Condicions d’examen
Establiment i manteniment d’un bon clima
Ordre d’aplicació
Criteris d’inici, retorn i terminació dels tests
Registre de respostes
Criteris de puntuació
Característiques, aplicació i interpretació dels diferents subtests
Correcció i interpretació dels resultats

DOCENT:
Cristina Garcia Desplat
Psicòloga especialista en trastorns de l’aprenentatge.
Tutora del Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya
Membre de l’equip de Psicocat des de la seva fundació.

PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ al següent enllaç:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfGzbd5QWhhryCaAa…/viewform

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3. Enviar el resguard de pagament a l’adreça:

psicocat.orientacio@gmail.com

Detecció i intervenció en discalcúlia

a9129aee-40bb-4c53-8634-7dede14d9953

Curs reconegut per la Generalitat

Dissabtes 16 i 23 de novembre, 2019
Horari: 9:00h a 14:00h.
+ 2 hores de feina online que s’haurà d’entregar amb posterioritat.

Ubicació: Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n,
08760, Martorell.

Organitzat per Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

OBJECTIUS:

Dotar a conèixer eines i estratègies per detectar, valorar i intervenir d’una forma eficaç en la discalcúlia:
               -Aprendre a identificar els factors de risc de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia en particular.
-Conèixer els test per a l’avaluació del processament numèric i el càlcul.
-Saber interpretar els resultats d’una avaluació per la detecció de la discalcúlia.
-Tenir coneixement de com elaborar un programa de reeducació per a la discalcúlia.
-Actualitzar el coneixement científic.
-Promoure la intervenció basada en l’evidència.

CONTINGUTS:

1- Orientació diagnòstica

– Definició de discalcúlia.
– Característiques de la discalcúlia: factors de risc i criteris diagnòstics, prevalença i etiologia, bases neuronals de la discalcúlia.
– L’avaluació del processament numèric i el càlcul amb tests estandaritzats.
-Importància de la detecció primerenca: primers signes d’alerta.

2- Intervenció

– La metodologia RTI [response-to-intervention).
– La reeducació de la discalcúlia: aspectes clau.
– El mètode númmerus de reeducació de les dificultats numèriques.
– Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la
persona:
– Pautes i orientacions per la família.
– Pautes i orientacions a l’escola.
– Presentació i anàlisi de dos casos

DOCENT:

Josep M. Serra Grabulosa

 • Profesor Titular, Dept. Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología Universidad de Barcelona.
 • Investigador en Trastorn os del neurodesarrollo.
 • Especialista en dislexia y discalcúlia.

PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ:
Feu click: AQUÍ

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

 

 

 

Curso de formación y acreditación clínica

Fechas y horario de la actividad: 
Viernes 12 de julio de 2019 de 9 a 19,30
Sábado 13 de julio de 2019 de 9 a 14,30

Lugar: 
Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona
Calle de Casanova, 143, Aula 11 (5a planta del edificio central)
08036 Barcelona
Descripción: Curso dirigido a psicólogos y psiquiatras interesados en formarse en esta herramienta para el diagnóstico del Autismo .
El ADOS ( Autism Diagnostic Observational Schedule ) es una escala de observación semiestructurada para valorar el comportamiento de niños, adolescentes y adultos con la sospecha de presentar un TEA (trastornos del espectro autista) y es considerada, juntamente con la entrevista ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), una herramienta esencial pera la evaluación y diagnóstico de estos trastornos. Se trata de instrumentos de gran complejidad en su administración, que requieren una formación y entrenamiento específico por parte de los profesionales para su administración fiable y con garantías.

Formadora: Dra. Mara Parellada (MD, PhD). Psiquiatra. Investigadora en autismo y psicosis. Formadora acreditada en ADOS por la Prof. Catherine Lord, en la Universitat de Cornell, Nueva York.

Metodología del curso: Este curso está orientado a psicólogos y psiquiatras que trabajen en el ámbito de la salud mental y los trastornos del desarrollo. El objetivo es aumentar el conocimiento de la psicopatología de los TEA y de otros trastornos relacionados y mejorar las habilidades diagnósticas. Este curso está limitado a 25 profesionales. Los participantes recibirán el manual de herramientas y los cuadernillos de aplicación.

Requisitos antes del curso: Visionado i puntuación de 2 vídeos.

Programa:
Viernes 12 de julio de 2019
9:00 Recepción
9: 30-10 : 00 Introducción general
10: 00-11 : 00 Introducción módulos 3 y 4
11: 00-11 : 30 Descanso para el café
11: 30-12 : 30 Puntuación módulos 3 y 4
12: 30-14 : 00 Introducción módulos 1 y 2
14:00 Descanso para comer
15 : 30-17 : 00 Puntuación módulos 1 y 2
17 : 00-17 : 30 Discusión general
17 : 30-18 : 00 Descanso para el café
18 : 00-19 : 30 Módulo 3 o 4 .
Visionado y puntuación.

Sábado 13 de julio de 2019
9 : 00-10 : 00 Corrección módulo 3 o 4
10: 00-11 : 30 Visionado y puntuación módulo 1 o 2
11: 30-12 : 00 Descanso para el café
12: 00-13: 00 Corrección módulo 1 o 2
13 : 00-14 : 30 Discusión general
14:30 Finalización del curso

Plazas:
El curso esta limitado a 25 profesionales.

Coste de la matricula:
390 € (Incluye manuales y algoritmos originales)

1- Inscripción: Para llenar el formulario de inscripción hacer clic AQUÍ

2- Forma de pago

Transferencia Banc de Sabadell : ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3- Enviar el resguardo a : psicocat.orientacio@gmail.com

a9129aee-40bb-4c53-8634-7dede14d9953

Detecció i intervenció en discalcúlia

Curs reconegut per la Generalitat

Dissabte 1 juny de 2019
Horari: 9:00h a 14:00h. i de 15:00h a 18:00h
+ 2 hores de feina online que s’haurà d’entregar amb posterioritat.

Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

OBJECTIUS:

Dotar a conèixer eines i estratègies per detectar, valorar i intervenir d’una forma eficaç en la discalcúlia:
               -Aprendre a identificar els factors de risc de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia en particular.
-Conèixer els test per a l’avaluació del processament numèric i el càlcul.
-Saber interpretar els resultats d’una avaluació per la detecció de la discalcúlia.
-Tenir coneixement de com elaborar un programa de reeducació per a la discalcúlia.
-Actualitzar el coneixement científic.
-Promoure la intervenció basada en l’evidència.

CONTINGUTS:

1- Orientació diagnòstica

– Definició de discalcúlia.
– Característiques de la discalcúlia: factors de risc i criteris diagnòstics, prevalença i etiologia, bases neuronals de la discalcúlia.
– L’avaluació del processament numèric i el càlcul amb tests estandaritzats.
-Importància de la detecció primerenca: primers signes d’alerta.

2- Intervenció

– La metodologia RTI [response-to-intervention).
– La reeducació de la discalcúlia: aspectes clau.
– El mètode númmerus de reeducació de les dificultats numèriques.
– Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la
persona:
– Pautes i orientacions per la família.
– Pautes i orientacions a l’escola.
– Presentació i anàlisi de dos casos

DOCENT:

Josep M. Serra Grabulosa

 • Profesor Titular, Dept. Psicología Clínica y Psicobiología. Facultad de Psicología Universidad de Barcelona.
 • Investigador en Trastorn os del neurodesarrollo.
 • Especialista en dislexia y discalcúlia.

PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ:
Feu click: AQUÍ

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Introduccio al WISC

Introducció al WISC-V
Curs reconegut per la Generalitat
Dissabte 2 i 9 de març de 2019
Horari: 09:00 a 14:00h.

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
La finalitat d’aquest curset és familiaritzar als participants amb el WISC V.

DESTINATARIS:
El curs va destinat a psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals que treballin en el camp de l’orientació educativa de nens i adolescents.

OBJECTIUS:

Conèixer els aspectes essencials per a una correcta administració del WISC-V i interpretació dels resultats.
Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents elements que composen el WISC, les seves escales i la interpretació.
Conèixer i familiaritzar-se amb les normes d’aplicació, correcció i interpretació dels resultats.
CONTINGUTS:

Quan i per a què s’utilitza el WISC V
Estructura i contingut del WISC
Aplicacions i aspectes a tenir en compte sobre la responsabilitat de l’examinador
Normes generals d’aplicació i correcció
Familiaritzar-se amb els materials
Temps d’aplicació
Condicions d’examen
Establiment i manteniment d’un bon clima
Ordre d’aplicació
Criteris d’inici, retorn i terminació dels tests
Registre de respostes
Criteris de puntuació
Característiques, aplicació i interpretació dels diferents subtests
Correcció i interpretació dels resultats

DOCENT:
Cristina Garcia Desplat
Psicòloga especialista en trastorns de l’aprenentatge.
Tutora del Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya
Membre de l’equip de Psicocat des de la seva fundació.
PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ al següent enllaç:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfGzbd5QWhhryCaAa…/viewform

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3. Enviar el resguard de pagament a l’adreça:
psicocat.orientacio@gmail.com

285929c0-4287-4c69-85f0-76b3f17cbc98

Trastorn específic del llenguatge (TEL): orientació diagnòstica i intervenció

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Dates i horari de l’activitat:

Formació presencial de 10 hores
Data: Dissabte 12 de gener de 2019
Horari: de 9 a 20:00

Lloc:
Psicocat Orientació
C/Corbera de llobregat 6, local 2
08760 Martorell
Descripció:

El TEL és un trastorn del qual encara queda molt per investigar. Aquest fet, dificulta el diagnòstic diferencial i el fa fàcil de confondre amb altres  trastorns. A més a més, un cop fet el diagnòstic, degut a l’escassa literatura al respecte, la intervenció tant amb la persona com amb la família i l’escola pot resultar ser complexa pel propi professional. Precisament, aquesta formació pretén donar a resposta a aquestes necessitats.

L’estructura i el contingut d’ambdues es basa en la «psicologia i/o logopèdia basada en l’evidència», és a dir, tot el contingut que s’exposa parteix de les últimes investigacions publicades a diferents revistes científiques que demostren l’evidència empírica d’allò que plantegen.
Objectiu:

Proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional oferir una més i millor qualitat a l’hora de poder diagnosticar i sobretot, intervenir, en el moment que tinguin una persona que presenta un TEL.
Continguts:
1- Orientació diagnòstica
– Definició i tipus de TEL.
– Característiques i aspectes més rellevants.
-El llenguatge com a vehicle del pensament: conseqüències del trastorn en el desenvolupament cognitiu i social.
-Importància de la detecció precoç: primers signes d’alerta.
-Diagnòstic diferencial:
 Proves quantitatives i qualitatives.
 Recollida d’informació provinent de la família, l’escola i altres contextos.
 Diferències entre retard i trastorn del llenguatge.
 Diferències entre TEL i TEA.
 Diferències entre trastorn de la parla i del llenguatge.

2- Intervenció
-Intervenció a través d’un abordatge socio-constructivista.
-Treball interdisciplinar i amb els diferents contextos significatius per la persona.
– Intervenció en tots els aspectes que conformen el llenguatge:
 Estratègies i recursos pràctics per treballar tots els aspectes del llenguatge: forma, contingut i ús del llenguatge en el TEL.
 Model i seqüenciació d’exercicis i activitats concretes relacionades amb la comprensió i expressió oral i escrita de la morfologia, sintaxi, lèxic, fonètica i fonologia.
 Presentació de materials pràctics.
 Disseny de materials basats amb casos pràctics.
 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el TEL
-Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la persona (PCP) a través del triangle interactiu (persona-família-altres contextos):
 Pautes i orientacions per la família.
 Pautes i orientacions a l’escola: pautes i orientacions per l’etapa corresponent a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària.
 Pautes i orientacions per a la vida adulta.
-Proposta de casos dels mateixos participants.

Docent:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Treballa a l’escola Vedruna, amb funcions de tutora i professora  i, en consulta pròpia en avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament.   Col·laboració amb escoles i universitats.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:

Formació dirigida a professionals  provinents del camp de la psicologia, neuropsicologia, logopèdia, psicopedagogia, magisteri i/o pedagogia o a altres membres de la comunitat educativa (pares i professorat) que tinguin interès en saber més sobre el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula:
•Estudiants: 80€
•Pagament abans de l’1 de desembre: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

CURS ONLINE
FORMACIÓ DE 40 HORES 
Dates de l’activitat:
Inici: 04 de març de 2019
Finalització: 28 d’abril de 2019
Descripció:
Curs telemàtic on es presenten diferents recursos tecnològics adreçats a l’educació de
l’alumnat amb discapacitat motriu. El material exposa conceptes teòrics bàsics sobre la
discapacitat motriu, eines d’adaptació de l’entorn tecnològic i apps; així com criteris
d’accessibilitat en la creació d’activitats, programari utilitzat a les etapes educatives i
en les diferents àrees curriculars.

Objectius:
Objectiu general:
La finalitat d’aquest curs és proporcionar als participants coneixements bàsics sobre la
discapacitat motriu i proposar quins són els recursos vinculats a les TAC que poden
donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu.
Els objectius específics són:
● Conèixer les dificultats funcionals que poden presentar els alumnes amb
discapacitat motriu davant l’ordinador o dispositiu mòbil, així com les
competències bàsiques en TIC.
● Conèixer les opcions d’accessibilitat de diferents sistemes operatius i saber-les
aplicar segons les necessitats de cada alumne/usuari.
● Analitzar les necessitats de l’entorn de treball per fer-lo accessible a les
persones amb discapacitat motriu.
● Conèixer el programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat
motriu, pel que fa als Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació; a la
implementació de les ajudes tècniques… (SAAC, Ajudes tècniques… ).
● Promoure el programari estàndard amb què poden treballar els alumnes amb
discapacitat motriu.
● Estratègies per a l’adaptació dels materials a l’aula.
● Analitzar la competència digital i comunicativa des de la perspectiva de
l’alumnat amb discapacitat motriu.

Continguts:
Els continguts es presenten en 7 temes, però és el participant del curs qui haurà de
construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que
acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

● Tema 1: Conceptes de la discapacitat motriu (5hs)
● Tema 2: Accessibilitat en Windows (5hs)
 Tema 3: Perifèrics de d’accés a l’ordenador (5hs)
● Tema 4: Accessibilitat en Android i IOS (5hs)
● Tema 5: Accessibilitat en Chrome (Extensions) (5hs)
 Tema 6: Comunicació augmentativa i alternativa per a la inclusió (5hs)
 Tema 7: Aplicacions didàctiques (5hs)
● Activitat final: (5hs)

Docent:
Vanessa Fuentes Heredero. Llicenciada en Psicologia en les especialitats de clínica i
d’intervenció social per la UOC; Técnica Superior d’Integració Social; especialitzada, a
través de seminaris i cursos d’extensió universitària, en recursos i serveis per persones
amb diversitat funcional. Tanmateix, tinc el certificat universitari de formadora de
formadors per la universitat Antonio Nebrija i sóc tecnopedagoga per haver fet el
màster universitari Educació i TIC (e-learning) per la UOC.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula:
Estudiants: 100€
Pagament abans de l’1 de desembre: 100€
Membres de l’Associació ACPO: 100€
Professionals de Martorell: 100€
Professionals en atur: 100€
Resta d’Assistents: 110€

1.Preinscripció: Feu click «aquí»

2.Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

www.psicocat.org
Copyright © 2018 PSICOCAT ORIENTACIÓ, All rights reserved.
Si voleu donar-vos de baixa si us plau envieu un mail a l’adreça psicocat.orientacio@gmail.com

Our mailing address is:
PSICOCAT ORIENTACIÓ
Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760 Martorell
Barcelona

 

La imagen puede contener: interior

Dificultats en lectoescriptura: Detecció i intervenció

CURS ONLINE
FORMACIÓ DE 40 HORES

Dates i horari de l’activitat
Curs de 40 hores.
Inici: 21 de gener de 2019
Finalització: 21 de febrer de 2019

Objectius:
– Entendre els aprenentatges de la descodificació lectora i l’escriptura-ortografia com a processos graduals.
– Descobrir recursos i adaptar idees per concretar les dificultats en els aprenentatges bàsics de la lectura i l’escriptura, i poder intervenir-hi.
– Entendre la comprensió lectora i l’expressió escrita des de la complexitat.
– Descobrir recursos i adaptar idees per poder ajudar els alumnes amb dificultats d’aprenentatge en els aprenentatges de la comprensió lectora i l’expressió escrita, i poder intervenir-hi, tant en grup com individualment.

Continguts de l’activitat
DESCODIFICACIÓ LECTORA
– Aprenentatge gradual de la lectura
. Consciència fonològica
. Correspondències entre grafies i sons
. Doble ruta
– Ruta sublèxica
– Ruta lèxica
. De la lectura de paraules a la lectura de textos
– Com podem ajudar a llegir millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris
– Lectura assistida (sintagmes, frases, paràgrafs o textos, etc.)

ESCRIPTURA-ORTOGRAFIA
– Aprenentatge gradual de l’escriptura
. Ortografia natural (escriptura alfabètica) / ortografia arbitrària
. Correspondències entre sons i grafies
. Escriptura de mots, sintagmes i frases (amb separació de paraules)
. Regularitats i regles bàsiques -o sigui, útils
. Paraules molt habituals
– Com podem ajudar a escriure millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris

COMPRENSIÓ LECTORA
– Tipus de comprensió lectora
. Comprensió literal
. Comprensió inferencial
. Resum
. Comprensió subjectiva
– Tipus de textos
– Activació: Coneixements previs
– Autoregulació: Atenció i activitat mental
. Estratègies per observar i corregir allò incomprès
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb adaptació del text, si cal
– Amb pautes escrites (i recordades)

EXPRESSIÓ ESCRITA
– Fases
. Planificació
– Generació d’idees
– Organització de les idees
. Redacció
. Revisió
– Coherència, contingut, etc.
– Cohesió, puntuació, lèxic, etc.
– Ortografia
– Activacó: Interessos, motivació
– Autoregulació: Atenció i activitat mental en les tres fases
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb pautes escrites (i recordades)

METODOLOGIA:
Les activitats del curs són de tres tipus: lectures, comentaris a propòsit dels textos i temes (per mitjà dels fòrums) i aplicacions pràctiques dels continguts de treball (conjuntes i individuals). La qualitat de les reflexions, de les interaccions (incloent-hi el seguiment) i de les aportacions diverses és, sens dubte, un dels pilars d’aquesta proposta formativa.

DOCENT:
Andreu Lleopart i Costa, pedagog i mestre. Autor del llibre Aprenentatge gradual de la lectoescriptura. Eines per a l’ensenyament, la reeducació i el reforç (Lebón, Barcelona, 2013).Treballa amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge, de manera individualitzada. També exerceix de formador de mestres en cursos de la Fundació Universitària Martí l’Humà i, així mateix, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:
El curs va adreçat a psicòlegs educatius, psicopedagogs i altres professionals del món de l’educació infantil, primària i secundària, mestres d’educació especial així com als professionals que es dediquen a tasques de reeducació-reforç, d’educació pública, privada i concertada.

Nombre de places
El nombre de places oferides és de 25 persones.

Cost de la matrícula
• Estudiants: 100€
• Col·legiats: 100€
• Membres de l’Associació d’EAPS: 100€
• Resta d’Assistents: 115€

1 Preinscripció: Feu click en el següent enllaç

https://bit.ly/2EsZgQP

2 Pagament
Transferència Banc de Sabadell: ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

www.psicocat.org
Copyright © 2018 PSICOCAT ORIENTACIÓ, All rights reserved.
Si voleu donar-vos de baixa si us plau envieu un mail a l’adreça psicocat.orientacio@gmail.com

Our mailing address is:
PSICOCAT ORIENTACIÓ
Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760 Martorell
Barcelona

4ad0615d-2369-4b0a-a337-3eb83abb8c9c

Avaluació neuropsicològica en la infància i en les dificultats d’aprenentatge

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 Dissabte 9 de desembre  2017

Horari de 9:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
El curs té l’objectiu de promoure  el treball rigorós davant el diagnòstic dels trastorns de l’aprenentatge, mitjançant l’ús de tests estandarditzats actuals.

A QUI S’ADREÇA
Professionals que treballin amb alumnat: EAPS, psicòlegs, psicopedagogs, professors educació especial. 

PROGRAMA:
El curs es divideix en doues parts. La primera es fonamenta en treballar de manera pràctica amb les eines diagnòstiques actuals. La segona es extreure informació i saber plasmar-ho a l’informe.

TEMA 1

 •  Historia clínica i  del desenvolupament.

 •  Formulació hipòtesis.

 • Practicar ”en vivo” l’ús de tests.

 • Qüestionaris pares i família.

TEMA 2

 • Informes.

 • Orientacions diagnostiques, detecció perfils.

 • Recomanacions (escola i família).

 • Comentaris casos propis.

OBJECTIUS:

 • Conèixer els procediments per realitzar una valoració neuropsicològica en nens/adolescents amb dificultats escolars.
 • Utilitzar els tests i qüestionaris de forma eficaç.

 • Observació perfils i detecció dificultats.

METODOLOGIA:

La metodologia del curs esdevindrà eminentment pràctica.

Es recomana tenir uns coneixements bàsics en detecció dificultats en la infància i en la passació de proves de capacitat (WISC).
DOCENT:

Cristina Monescillo Gijón-Bonales
Neuropsicòloga, Màster en Neuropsicologia Clínica per ISEP, Màster en Psicopatologia Infanto-Juvenil per la Universitat de Barcelona, especialista en trastorns de l’aprenentatge. Membre de l’equip de Sant Joan de Déu (UTAE) i Psicocat. 

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula (enviar justirficació del descompte)
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

eea51570-b2d3-4d53-87c0-e45f24d765d6

Curs: Treball amb nens TEA a l’aula: principals mètodes i estratègies per la inclusió amb èxit

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Dissabte 2 desembre de 2017

 Horari de 9:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
Aquesta formació és un curs que té com a objectiu proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional realitzar bon perfil de l’alumne i sobretot, en el moment que tinguin una persona amb TEA, poder fer una bona planificació i intervenció.

A QUI S’ADREÇA
Professionals que vulguin ampliar la seva mirada entorn  el TEA i estiguin interessats/des en adquirir coneixements i estratègies per la inclusió amb èxit a l’aula.

CONTINGUTS:

Perfil de persones amb TEA:

 • A què ens referim quan parlem d’espectre?
 • Diagnòstic diferencial
 • Característiques més rellevants
 • L’alumne amb TEA
  • Recollida d’informes d’altres contextos.
  • Inventaris, qüestionaris i plantilles que ens permeten definir millor les característiques de l’alumne.

Estratègies i eines per a la intervenció educativa:

 • ELS BÀSICS
  • La diferència entre “no pot” i “no és capaç”. La importància de conèixer a l’alumne amb TEA.
  • La importància del llenguatge i la comunicació com a vehicle de l’aprenentatge: ús de SAAC i estratègies per afavorir l’aparició i el desenvolupament del llenguatge.
  • El treball en xarxa.
   • Enfortir els ponts de comunicació amb la família i els serveis externs.
   • Treball amb el claustre de mestres
   • Abordatge amb la resta de companys
  • Adaptacions curriculars
   • La importància dels PI
    • Què incloure en un PI?
   • Estructurar de l’espai i les tasques per ajudar-los a organitzar-se.
   • Utilitzar l’anticipació per afavorir la comprensió, la millora de la conducta, l’estabilitat emocional, etc.
   • Han de fer deures?
   • Exàmens. Què hem d’avaluar?
 • ATENCIÓ EUCATIVA: EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. El tractament d’aquestes etapes es farà segons les competències educatives que regeixen el currículum educatiu actual.
 • ÈINES PRÀCTIQUES
  • Disseny de planificacions i materials basats en casos pràctics.
  • Les TIC i els alumnes amb TEA: APPS d’interès.
METODOLOGIA:
 • Continguts teòrics
 • Presentació de casos clínics per part de la docent i també que els participants puguin presentar casos (fer-ho arribar màxim 1 setmana abans del curs).

DOCENT:

Laia Cardús Parera.

 Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.

Elisabet Sánchez Rodríguez.

Psicòloga col·legiada nº22566. Graduada en Psicologia per la Universitat de Girona, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Orientació socio-constructivista. Actualment formant part de l’equip tècnic de Viu Autisme fent assessorament, orientació i intervenció educativa a centres escolars i també com a col·laboradora d’un gabinet privat de psicologia i a una escola.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula (enviar justificació del descompte)
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941