El poder del llenguatge: estratègies per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge per competències a través del llenguatge escrit i oral

CURS: El poder del llenguatge: estratègies per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge per competències a través del llenguatge escrit i oral
Dissabte 3 de juny de 2017

Horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
El curs pretén donar eines i recursos teòrics i pràctics i aplicables a l’etapa d’Infantil i Primària per tal d’ajudar als Mestres i especialistes tant de dins com fora de l’escola per tal de que utilitzin el potencial del llenguatge com a vehicle per aprendre i afavorir al desenvolupament de competències; utilizar el llenguatge per motivar, acompanyar i treball des de l’educació emocional i finalment, utilizar el llenguatge i el discurs per afavorir al raonament i l’aprenentatge estratègic.

A QUI S’ADREÇA
Professionals del món de l’educació, la psicologia  i la logopedia.
 
PROGRAMA:

  • El poder del llenguatge: llenguatge verbal i no verbal. Què comuniquem i com.
  • Importància del llenguatge, discurs i comunicació dins l’educació del segle XXI.
  • Adaptació del llenguatge segons etapa educativa i necessitats específiques.
  • Treball del llenguatge oral a l’etapa d’Educació Infantil i Primer Cicle de Primària com a potenciador de la lectoescriptura.
  • Treball de la maièutica (aprenentatge a través del discurs i el debat) com a vehicle per al raonament, aprenentatge i assoliment de competències.
  • Treball del llenguatge oral i escrit sobre cada disciplina (assignatura)
  • Estratègies concretes i aplicables que ajudin als alumnes a resoldre exàmens, redaccions escrites, problemes matemàtics, entre altres.
  • Presentació, discussió i resolució de casos pràctics.

OBJECTIUS:
– Aprendre a utilitzar el llenguatge oral com a professionals per tal d’afavorir els objectius plantejats amb cada alumne.

– Conscienciar als professionals del poder del llenguatge oral com a eina per treballar l’educació emocional.

– Donar eines i recursos al profesional per tal de poder ajudar als alumnes en l’ús del llenguatge fer per un bon aprenentatge estratègic i competencial.

– Oferir eines i recursos per utilitzar el llenguatge escrit i oral per dur a terme adaptacions i així donar una millor resposta educativa a cada infant i jove i crear aules més inclusive.

 

DOCENT:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941