Dificultats en lectoescriptura: Detecció i intervenció

La imagen puede contener: interior

CURS ONLINE
FORMACIÓ DE 40 HORES

Dates i horari de l’activitat
Curs de 40 hores.
Inici: 21 de gener de 2019
Finalització: 21 de febrer de 2019

Objectius:
– Entendre els aprenentatges de la descodificació lectora i l’escriptura-ortografia com a processos graduals.
– Descobrir recursos i adaptar idees per concretar les dificultats en els aprenentatges bàsics de la lectura i l’escriptura, i poder intervenir-hi.
– Entendre la comprensió lectora i l’expressió escrita des de la complexitat.
– Descobrir recursos i adaptar idees per poder ajudar els alumnes amb dificultats d’aprenentatge en els aprenentatges de la comprensió lectora i l’expressió escrita, i poder intervenir-hi, tant en grup com individualment.

Continguts de l’activitat
DESCODIFICACIÓ LECTORA
– Aprenentatge gradual de la lectura
. Consciència fonològica
. Correspondències entre grafies i sons
. Doble ruta
– Ruta sublèxica
– Ruta lèxica
. De la lectura de paraules a la lectura de textos
– Com podem ajudar a llegir millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris
– Lectura assistida (sintagmes, frases, paràgrafs o textos, etc.)

ESCRIPTURA-ORTOGRAFIA
– Aprenentatge gradual de l’escriptura
. Ortografia natural (escriptura alfabètica) / ortografia arbitrària
. Correspondències entre sons i grafies
. Escriptura de mots, sintagmes i frases (amb separació de paraules)
. Regularitats i regles bàsiques -o sigui, útils
. Paraules molt habituals
– Com podem ajudar a escriure millor?
. Observació
. Intervenció
– Reeducació-reforç dels aspectes prioritaris

COMPRENSIÓ LECTORA
– Tipus de comprensió lectora
. Comprensió literal
. Comprensió inferencial
. Resum
. Comprensió subjectiva
– Tipus de textos
– Activació: Coneixements previs
– Autoregulació: Atenció i activitat mental
. Estratègies per observar i corregir allò incomprès
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb adaptació del text, si cal
– Amb pautes escrites (i recordades)

EXPRESSIÓ ESCRITA
– Fases
. Planificació
– Generació d’idees
– Organització de les idees
. Redacció
. Revisió
– Coherència, contingut, etc.
– Cohesió, puntuació, lèxic, etc.
– Ortografia
– Activacó: Interessos, motivació
– Autoregulació: Atenció i activitat mental en les tres fases
– Treball a classe
. Modelatge
. Procés individual
– Amb suport del mestre/a o d’algun company/a
– Amb pautes escrites (i recordades)

METODOLOGIA:
Les activitats del curs són de tres tipus: lectures, comentaris a propòsit dels textos i temes (per mitjà dels fòrums) i aplicacions pràctiques dels continguts de treball (conjuntes i individuals). La qualitat de les reflexions, de les interaccions (incloent-hi el seguiment) i de les aportacions diverses és, sens dubte, un dels pilars d’aquesta proposta formativa.

DOCENT:
Andreu Lleopart i Costa, pedagog i mestre. Autor del llibre Aprenentatge gradual de la lectoescriptura. Eines per a l’ensenyament, la reeducació i el reforç (Lebón, Barcelona, 2013).Treballa amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge, de manera individualitzada. També exerceix de formador de mestres en cursos de la Fundació Universitària Martí l’Humà i, així mateix, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:
El curs va adreçat a psicòlegs educatius, psicopedagogs i altres professionals del món de l’educació infantil, primària i secundària, mestres d’educació especial així com als professionals que es dediquen a tasques de reeducació-reforç, d’educació pública, privada i concertada.

Nombre de places
El nombre de places oferides és de 25 persones.

Cost de la matrícula
• Estudiants: 100€
• Col·legiats: 100€
• Membres de l’Associació d’EAPS: 100€
• Resta d’Assistents: 115€

1 Preinscripció: Feu click en el següent enllaç

https://bit.ly/2EsZgQP

2 Pagament
Transferència Banc de Sabadell: ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

www.psicocat.org
Copyright © 2018 PSICOCAT ORIENTACIÓ, All rights reserved.
Si voleu donar-vos de baixa si us plau envieu un mail a l’adreça psicocat.orientacio@gmail.com

Our mailing address is:
PSICOCAT ORIENTACIÓ
Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760 Martorell
Barcelona