Curs preparació d’oposicions a l’especialitat d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2020

DESTINATARIS:

El curs s’adreça a professionals titulats, que desitgen preparar-se per a les proves d’Accés al Cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA. Es tractaran tots els aspectes relacionats amb la preparació de les oposicions d’aquesta especialitat, guiant i assessorant sobre tot el procés. No es donarà el temari fet sinó que es donaran orientacions per a la seva elaboració i correcció.

OBJECTIUS
Assessorar a l’opositor/a sobre les diferents fases.
Donar a conèixer les característiques pròpies de l’exercici de l’especialitat d’orientació educativa.
Conèixer l’organització i la normativa que afecten a l’especialitat d’Orientació Educativa.
Conèixer els principals aspectes de l’organització de l’atenció a la Diversitat als Instituts.
Assessorant en la preparació de les oposicions: en la preparació dels temes teòrics, els supòsits pràctics i en l’elaboració del Pla d’Actuació, així com l’exposició.

CONTINGUTS 
1. Organització i normativa del sistema educatiu a Catalunya
2. Assessorament per a l’elaboració del Pla de treball de l’Orientador/a Educatiu
3. Assessorament per a l’elaboració del temari
4. Assessorament sobre supòsits pràctics
5. Assessorament bibliogràfic i referències

DOCENTS

Sr. Jordi Gonzàlez Ramírez, mestre i Inspector d’Educació. Ha exercit durant més de 15 anys com a docent en centres públics i des de fa 10 anys, Inspector d’Educació. És mestre i psicopedagog. Ha participat com a president de tribunals d’oposicions en les especialitats d’Audició i Llenguatge i Primària-Anglès en més de 5 ocasions.

Sra. Sílvia Fernàndez Herrero,  Llicenciada en Ciències de l’Educació. Funcionària cos d’ensenyament secundari des de 1998. Des de 2012-2018, ha ocupat els càrrecs de Coordinadora Serveis Educatius Bages i Directora de l’EAP  B- 06 Bages. Professora a la Fundació Universitària del Bages (FUB) en els estudis de Grau en Educació adscrits a la UAB (2011-2014). Experiència en Tribumal d’Oposicions OE
Presidenta TO -15 convocatòria 2017. Vocal TO convocatòria 2009

Sra. Joana Ferrer i Miquel,  Doctora en Ciències de l’Educació i Llicenciada en Dret. Des de 1992, funcionària cos ensenyament secundari amb càrrecs directius a diferents instituts de Catalunya, centres de tipologia diferents.(Abans 1982 experiència a l’ensenyament escola titularitat privada.) Actualment i des de l’any 2001 plaça definitiva en centre alta complexitat. Catedràtica d’institut i professora associada a la UAB del Grau de Pedagogia i del Màster professorat, mòdul comú i es pecífic, grup orientació educativa. Des de 2011 a 2018 ha ocupat el càrrec de cap d’orientació educativa a serveis centrals del Departament d’Educació. Disseny, implementació i avaluació de programes i actuacions de centre afavoridores de la competència professional del docent tutor i orientador.
Experiència tribunal: presidenta tribunal n2 convocatòria 2017, especialitat orientació educativa.
Col-laboració publicació:Edu21, els matisos en educació. Publicacions educació i ètica.

CALENDARI 
Gener, dissabtes 11 i 25
Febrer, dissabtes 1 i 29
Març, dissabtes 14 i 28
Abril, dissabtes 4 i 18
Maig, dissabtes 16 i 23
Les sessions seran de 9 a 14 hores amb una pausa de 30 minuts
Els opositors comptaran amb un site on es penjarà documentació i informació d’interès, es podran compartir dubtes amb companys i formadors. Es donarà resposta als dubtes durant les sessions presencials.

Lloc:
Aula SC2 FORMACIÓ
c/Lucà, 10, Baixos
08022 Barcelona

COST DE LA MATRÍCULA:
El cost de la formació és de 600 Euros.
El pagament es farà en un sola vegada per l’import total.
La plaça es confirmarà per ordre d’enviament del resguard de pagament.

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: formaciopsicocat@gmail.com