Uncategorized

FABRICAR MATERIAL D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL

Construïm per estimular!

Dissabtes 21 i 28 de març de 2020
Horari: 9:00h a 14:00h
al Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n, 08760 Martorell, Barcelona

OBJECTIUS

– Adquirir coneixements sobre el nostre cos i sentits i conèixer la seva importància per oferir als infants una adequada estimulació sensorial i motriu- Aprendre a construir material d’estimulació sensorial i motriu.

– Conèixer noves eines per estimular els 7 sentits.

METODOLOGIA

Hi haurà una part teòrica i una part pràctica en la qual els assistents podran fabricar i construir materials i experimentar amb ells de forma vivencial.

PROGRAMA

– Breu introducció als 7 sentits
– Perquè construïm i utilitzem material de baix cost i reciclat?
– Quins materials de baix cost i reciclats es poden utilitzar per construir material d’estimulació sensorial i motriu?
– Construcció de material i jocs d’estimulació tàctil
– Construcció de material i jocs  d’estimulació auditiva
– Construcció de material i jocs d’estimulació propioceptiva i vestibular
– Construcció de material i jocs d’estimulació visual.
– Construcció de material i jocs d’estimulació gustativa i olfactiva.
– El joc i l’estimulació

DOCENT

Cristina Pérez Corbella és Terapeuta Ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i
està especialitzada en Pediatria. Màster en Dificultats d’aprenentatge i Trastorns en el llenguatge. Té formació en Integració Sensorial i està certificada en el test SIPT (Sensory Integration and Praxis Test), per la Universitat del sud de Califòrnia – WPS (Western Psychological Services). És Educadora de Massatge Infantil per AEMI (Associació Espanyola de Massatge Infantil). Ha treballat en diferents centres educatius i terapèutics dins de l’àmbit de la rehabilitació pediàtrica durant anys. Actualment és la responsable i terapeuta del Centre de Teràpia Infantil Ninaia (www.ninaia.com). També és professora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (Universitat Autònoma de Barcelona).

NOMBRE DE PLACESEl nombre de places oferides és de 20 persones.

Cost de la matrícula

 • Estudiants: 80€
 • Col·legiats: 80€
 • Membres de l’Associació d’ACPO: 80€
 • Resta d’Assistents: 90€
 1. Preinscripció: Feu click aquí
 2. Pagament: Transferència Banc de Sabadell: 0081-0323-40-0001312941
 3. Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

 

Introducció al WISC V

Introduccio al WISC

Curs reconegut per la Generalitat
18 i 25 de gener de 2020
Horari: 09:00 a 14:00h.

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n,
08760, Martorell.

DESCRIPCIÓ:
La finalitat d’aquest curset és familiaritzar als participants amb el WISC V.

DESTINATARIS:
El curs va destinat a psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals que treballin en el camp de l’orientació educativa de nens i adolescents.

OBJECTIUS:

Conèixer els aspectes essencials per a una correcta administració del WISC-V i interpretació dels resultats.
Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents elements que composen el WISC, les seves escales i la interpretació.
Conèixer i familiaritzar-se amb les normes d’aplicació, correcció i interpretació dels resultats.

CONTINGUTS:

Quan i per a què s’utilitza el WISC V
Estructura i contingut del WISC
Aplicacions i aspectes a tenir en compte sobre la responsabilitat de l’examinador
Normes generals d’aplicació i correcció
Familiaritzar-se amb els materials
Temps d’aplicació
Condicions d’examen
Establiment i manteniment d’un bon clima
Ordre d’aplicació
Criteris d’inici, retorn i terminació dels tests
Registre de respostes
Criteris de puntuació
Característiques, aplicació i interpretació dels diferents subtests
Correcció i interpretació dels resultats

DOCENT:
Cristina Garcia Desplat
Psicòloga especialista en trastorns de l’aprenentatge.
Tutora del Màster Universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya
Membre de l’equip de Psicocat des de la seva fundació.

PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ al següent enllaç:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfGzbd5QWhhryCaAa…/viewform

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3. Enviar el resguard de pagament a l’adreça:

psicocat.orientacio@gmail.com

Curs preparació d’oposicions a l’especialitat d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2020

DESTINATARIS:

El curs s’adreça a professionals titulats, que desitgen preparar-se per a les proves d’Accés al Cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA. Es tractaran tots els aspectes relacionats amb la preparació de les oposicions d’aquesta especialitat, guiant i assessorant sobre tot el procés. No es donarà el temari fet sinó que es donaran orientacions per a la seva elaboració i correcció.

OBJECTIUS
Assessorar a l’opositor/a sobre les diferents fases.
Donar a conèixer les característiques pròpies de l’exercici de l’especialitat d’orientació educativa.
Conèixer l’organització i la normativa que afecten a l’especialitat d’Orientació Educativa.
Conèixer els principals aspectes de l’organització de l’atenció a la Diversitat als Instituts.
Assessorant en la preparació de les oposicions: en la preparació dels temes teòrics, els supòsits pràctics i en l’elaboració del Pla d’Actuació, així com l’exposició.

CONTINGUTS 
1. Organització i normativa del sistema educatiu a Catalunya
2. Assessorament per a l’elaboració del Pla de treball de l’Orientador/a Educatiu
3. Assessorament per a l’elaboració del temari
4. Assessorament sobre supòsits pràctics
5. Assessorament bibliogràfic i referències

DOCENTS

Sr. Jordi Gonzàlez Ramírez, mestre i Inspector d’Educació. Ha exercit durant més de 15 anys com a docent en centres públics i des de fa 10 anys, Inspector d’Educació. És mestre i psicopedagog. Ha participat com a president de tribunals d’oposicions en les especialitats d’Audició i Llenguatge i Primària-Anglès en més de 5 ocasions.

Sra. Sílvia Fernàndez Herrero,  Llicenciada en Ciències de l’Educació. Funcionària cos d’ensenyament secundari des de 1998. Des de 2012-2018, ha ocupat els càrrecs de Coordinadora Serveis Educatius Bages i Directora de l’EAP  B- 06 Bages. Professora a la Fundació Universitària del Bages (FUB) en els estudis de Grau en Educació adscrits a la UAB (2011-2014). Experiència en Tribumal d’Oposicions OE
Presidenta TO -15 convocatòria 2017. Vocal TO convocatòria 2009

Sra. Joana Ferrer i Miquel,  Doctora en Ciències de l’Educació i Llicenciada en Dret. Des de 1992, funcionària cos ensenyament secundari amb càrrecs directius a diferents instituts de Catalunya, centres de tipologia diferents.(Abans 1982 experiència a l’ensenyament escola titularitat privada.) Actualment i des de l’any 2001 plaça definitiva en centre alta complexitat. Catedràtica d’institut i professora associada a la UAB del Grau de Pedagogia i del Màster professorat, mòdul comú i es pecífic, grup orientació educativa. Des de 2011 a 2018 ha ocupat el càrrec de cap d’orientació educativa a serveis centrals del Departament d’Educació. Disseny, implementació i avaluació de programes i actuacions de centre afavoridores de la competència professional del docent tutor i orientador.
Experiència tribunal: presidenta tribunal n2 convocatòria 2017, especialitat orientació educativa.
Col-laboració publicació:Edu21, els matisos en educació. Publicacions educació i ètica.

CALENDARI 
Gener, dissabtes 11 i 25
Febrer, dissabtes 1 i 29
Març, dissabtes 14 i 28
Abril, dissabtes 4 i 18
Maig, dissabtes 16 i 23
Les sessions seran de 9 a 14 hores amb una pausa de 30 minuts
Els opositors comptaran amb un site on es penjarà documentació i informació d’interès, es podran compartir dubtes amb companys i formadors. Es donarà resposta als dubtes durant les sessions presencials.

Lloc:
Aula SC2 FORMACIÓ
c/Lucà, 10, Baixos
08022 Barcelona

COST DE LA MATRÍCULA:
El cost de la formació és de 600 Euros.
El pagament es farà en un sola vegada per l’import total.
La plaça es confirmarà per ordre d’enviament del resguard de pagament.

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: formaciopsicocat@gmail.com

ADOS-2

Curso de formación y acreditación clínica

Fechas y horario de la actividad: 
Viernes 12 de julio de 2019 de 9 a 19,30
Sábado 13 de julio de 2019 de 9 a 14,30

Lugar: 
Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona
Calle de Casanova, 143, Aula 11 (5a planta del edificio central)
08036 Barcelona
Descripción: Curso dirigido a psicólogos y psiquiatras interesados en formarse en esta herramienta para el diagnóstico del Autismo .
El ADOS ( Autism Diagnostic Observational Schedule ) es una escala de observación semiestructurada para valorar el comportamiento de niños, adolescentes y adultos con la sospecha de presentar un TEA (trastornos del espectro autista) y es considerada, juntamente con la entrevista ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), una herramienta esencial pera la evaluación y diagnóstico de estos trastornos. Se trata de instrumentos de gran complejidad en su administración, que requieren una formación y entrenamiento específico por parte de los profesionales para su administración fiable y con garantías.

Formadora: Dra. Mara Parellada (MD, PhD). Psiquiatra. Investigadora en autismo y psicosis. Formadora acreditada en ADOS por la Prof. Catherine Lord, en la Universitat de Cornell, Nueva York.

Metodología del curso: Este curso está orientado a psicólogos y psiquiatras que trabajen en el ámbito de la salud mental y los trastornos del desarrollo. El objetivo es aumentar el conocimiento de la psicopatología de los TEA y de otros trastornos relacionados y mejorar las habilidades diagnósticas. Este curso está limitado a 25 profesionales. Los participantes recibirán el manual de herramientas y los cuadernillos de aplicación.

Requisitos antes del curso: Visionado i puntuación de 2 vídeos.

Programa:
Viernes 12 de julio de 2019
9:00 Recepción
9: 30-10 : 00 Introducción general
10: 00-11 : 00 Introducción módulos 3 y 4
11: 00-11 : 30 Descanso para el café
11: 30-12 : 30 Puntuación módulos 3 y 4
12: 30-14 : 00 Introducción módulos 1 y 2
14:00 Descanso para comer
15 : 30-17 : 00 Puntuación módulos 1 y 2
17 : 00-17 : 30 Discusión general
17 : 30-18 : 00 Descanso para el café
18 : 00-19 : 30 Módulo 3 o 4 .
Visionado y puntuación.

Sábado 13 de julio de 2019
9 : 00-10 : 00 Corrección módulo 3 o 4
10: 00-11 : 30 Visionado y puntuación módulo 1 o 2
11: 30-12 : 00 Descanso para el café
12: 00-13: 00 Corrección módulo 1 o 2
13 : 00-14 : 30 Discusión general
14:30 Finalización del curso

Plazas:
El curso esta limitado a 25 profesionales.

Coste de la matricula:
390 € (Incluye manuales y algoritmos originales)

1- Inscripción: Para llenar el formulario de inscripción hacer clic AQUÍ

2- Forma de pago

Transferencia Banc de Sabadell : ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3- Enviar el resguardo a : psicocat.orientacio@gmail.com

Trastorn específic del llenguatge (TEL): orientació diagnòstica i intervenció

285929c0-4287-4c69-85f0-76b3f17cbc98

Trastorn específic del llenguatge (TEL): orientació diagnòstica i intervenció

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Dates i horari de l’activitat:

Formació presencial de 10 hores
Data: Dissabte 12 de gener de 2019
Horari: de 9 a 20:00
Lloc:
Psicocat Orientació
C/Corbera de llobregat 6, local 2
08760 Martorell
Descripció:

El TEL és un trastorn del qual encara queda molt per investigar. Aquest fet, dificulta el diagnòstic diferencial i el fa fàcil de confondre amb altres  trastorns. A més a més, un cop fet el diagnòstic, degut a l’escassa literatura al respecte, la intervenció tant amb la persona com amb la família i l’escola pot resultar ser complexa pel propi professional. Precisament, aquesta formació pretén donar a resposta a aquestes necessitats.

L’estructura i el contingut d’ambdues es basa en la «psicologia i/o logopèdia basada en l’evidència», és a dir, tot el contingut que s’exposa parteix de les últimes investigacions publicades a diferents revistes científiques que demostren l’evidència empírica d’allò que plantegen.
Objectiu:

Proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional oferir una més i millor qualitat a l’hora de poder diagnosticar i sobretot, intervenir, en el moment que tinguin una persona que presenta un TEL.
Continguts:
1- Orientació diagnòstica
– Definició i tipus de TEL.
– Característiques i aspectes més rellevants.
-El llenguatge com a vehicle del pensament: conseqüències del trastorn en el desenvolupament cognitiu i social.
-Importància de la detecció precoç: primers signes d’alerta.
-Diagnòstic diferencial:
 Proves quantitatives i qualitatives.
 Recollida d’informació provinent de la família, l’escola i altres contextos.
 Diferències entre retard i trastorn del llenguatge.
 Diferències entre TEL i TEA.
 Diferències entre trastorn de la parla i del llenguatge.

2- Intervenció
-Intervenció a través d’un abordatge socio-constructivista.
-Treball interdisciplinar i amb els diferents contextos significatius per la persona.
– Intervenció en tots els aspectes que conformen el llenguatge:
 Estratègies i recursos pràctics per treballar tots els aspectes del llenguatge: forma, contingut i ús del llenguatge en el TEL.
 Model i seqüenciació d’exercicis i activitats concretes relacionades amb la comprensió i expressió oral i escrita de la morfologia, sintaxi, lèxic, fonètica i fonologia.
 Presentació de materials pràctics.
 Disseny de materials basats amb casos pràctics.
 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el TEL
-Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la persona (PCP) a través del triangle interactiu (persona-família-altres contextos):
 Pautes i orientacions per la família.
 Pautes i orientacions a l’escola: pautes i orientacions per l’etapa corresponent a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària.
 Pautes i orientacions per a la vida adulta.
-Proposta de casos dels mateixos participants.

Docent:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Treballa a l’escola Vedruna, amb funcions de tutora i professora  i, en consulta pròpia en avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament.   Col·laboració amb escoles i universitats.
Professionals als quals s’adreça l’activitat:

Formació dirigida a professionals  provinents del camp de la psicologia, neuropsicologia, logopèdia, psicopedagogia, magisteri i/o pedagogia o a altres membres de la comunitat educativa (pares i professorat) que tinguin interès en saber més sobre el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

Cost de la matrícula:
•Estudiants: 80€
•Pagament abans de l’1 de desembre: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

1 Preinscripció: Feu click aquí

2 Pagament

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

ADOS-2

Curso de formación y acreditación clínica

Fechas y horario de la actividad: 
Viernes 22 de junio de 2018 de 9 a 19,30
Sábado 23 de junio de 2018 de 9 a 14,30

Lugar: 
Facultad de Medicina.
Universidad de Barcelona
Calle de Casanova, 143, Aula 11 (5a planta del edificio central)
08036 Barcelona
Descripción: Curso dirigido a psicólogos y psiquiatras interesados en formarse en esta herramienta para el diagnóstico del Autismo .
El ADOS ( Autism Diagnostic Observational Schedule ) es una escala de observación semiestructurada para valorar el comportamiento de niños, adolescentes y adultos con la sospecha de presentar un TEA (trastornos del espectro autista) y es considerada, juntamente con la entrevista ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), una herramienta esencial pera la evaluación y diagnóstico de estos trastornos. Se trata de instrumentos de gran complejidad en su administración, que requieren una formación y entrenamiento específico por parte de los profesionales para su administración fiable y con garantías.

 

 

Formadora: Dra. Mara Parellada (MD, PhD). Psiquiatra. Investigadora en autismo y psicosis. Formadora acreditada en ADOS por la Prof. Catherine Lord, en la Universitat de Cornell, Nueva York.

 

 

 

 

Metodología del curso: Este curso está orientado a psicólogos y psiquiatras que trabajen en el ámbito de la salud mental y los trastornos del desarrollo. El objetivo es aumentar el conocimiento de la psicopatología de los TEA y de otros trastornos relacionados y mejorar las habilidades diagnósticas. Este curso está limitado a 25 profesionales. Los participantes recibirán el manual de herramientas y los cuadernillos de aplicación.

 

Requisitos antes del curso: Visionado i puntuación de 2 vídeos.

 

Programa:
Viernes 22 de junio de 2018
9:00 Recepción
9: 30-10 : 00 Introducción general
10: 00-11 : 00 Introducción módulos 3 y 4
11: 00-11 : 30 Descanso para el café
11: 30-12 : 30 Puntuación módulos 3 y 4
12: 30-14 : 00 Introducción módulos 1 y 2
14:00 Descanso para comer
15 : 30-17 : 00 Puntuación módulos 1 y 2
17 : 00-17 : 30 Discusión general
17 : 30-18 : 00 Descanso para el café
18 : 00-19 : 30 Módulo 3 o 4 .
Visionado y puntuación.

Sábado 23 de junio de 2018
9 : 00-10 : 00 Corrección módulo 3 o 4
10: 00-11 : 30 Visionado y puntuación módulo 1 o 2
11: 30-12 : 00 Descanso para el café
12: 00-13: 00 Corrección módulo 1 o 2
13 : 00-14 : 30 Discusión general
14:30 Finalización del curso

Plazas:
El curso esta limitado a 25 profesionales.

Coste de la matricula:
390 € (Incluye manuales y algoritmos originales)

1- Inscripción: Para llenar el formulario de inscripción hacer clic AQUÍ

2- Forma de pago

Transferencia Banc de Sabadell : ES23-0081-0323-4000-0131-2941

3- Enviar el resguardo a : psicocat.orientacio@gmail.com

Trastorn específic del llenguatge (TEL): orientació diagnòstica i intervenció

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Dates i horari de l’activitat:

Formació presencial de 10 hores
Data: Dissabte 14 d’abril de 2018
Horari: de 9 a 20:00

 

Lloc:
Psicocat Orientació
C/Corbera de llobregat 6, local 2
08760 Martorell

 

Descripció:

El TEL és un trastorn del qual encara queda molt per investigar. Aquest fet, dificulta el diagnòstic diferencial i el fa fàcil de confondre amb altres  trastorns. A més a més, un cop fet el diagnòstic, degut a l’escassa literatura al respecte, la intervenció tant amb la persona com amb la família i l’escola pot resultar ser complexa pel propi professional. Precisament, aquesta formació pretén donar a resposta a aquestes necessitats.

L’estructura i el contingut d’ambdues es basa en la «psicologia i/o logopèdia basada en l’evidència», és a dir, tot el contingut que s’exposa parteix de les últimes investigacions publicades a diferents revistes científiques que demostren l’evidència empírica d’allò que plantegen.

 

Objectiu:

Proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional oferir una més i millor qualitat a l’hora de poder diagnosticar i sobretot, intervenir, en el moment que tinguin una persona que presenta un TEL.

 

Continguts:
1- Orientació diagnòstica
– Definició i tipus de TEL.
– Característiques i aspectes més rellevants.
-El llenguatge com a vehicle del pensament: conseqüències del trastorn en el desenvolupament cognitiu i social.
-Importància de la detecció precoç: primers signes d’alerta.
-Diagnòstic diferencial:
 Proves quantitatives i qualitatives.
 Recollida d’informació provinent de la família, l’escola i altres contextos.
 Diferències entre retard i trastorn del llenguatge.
 Diferències entre TEL i TEA.
 Diferències entre trastorn de la parla i del llenguatge.

 

2- Intervenció
-Intervenció a través d’un abordatge socio-constructivista.
-Treball interdisciplinar i amb els diferents contextos significatius per la persona.
– Intervenció en tots els aspectes que conformen el llenguatge:
 Estratègies i recursos pràctics per treballar tots els aspectes del llenguatge: forma, contingut i ús del llenguatge en el TEL.
 Model i seqüenciació d’exercicis i activitats concretes relacionades amb la comprensió i expressió oral i escrita de la morfologia, sintaxi, lèxic, fonètica i fonologia.
 Presentació de materials pràctics.
 Disseny de materials basats amb casos pràctics.
 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el TEL
-Pautes concretes per dur a terme una bona Planificació centrada en la persona (PCP) a través del triangle interactiu (persona-família-altres contextos):
 Pautes i orientacions per la família.
 Pautes i orientacions a l’escola: pautes i orientacions per l’etapa corresponent a Educació Infantil, Educació Primària i Secundària.
 Pautes i orientacions per a la vida adulta.
-Proposta de casos dels mateixos participants.

Docent:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Treballa a l’escola Vedruna, amb funcions de tutora i professora  i, en consulta pròpia en avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament.   Col·laboració amb escoles i universitats.

 

Professionals als quals s’adreça l’activitat:

Formació dirigida a professionals  provinents del camp de la psicologia, neuropsicologia, logopèdia, psicopedagogia, magisteri i/o pedagogia o a altres membres de la comunitat educativa (pares i professorat) que tinguin interès en saber més sobre el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

 

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

 

Cost de la matrícula:
•Estudiants: 80€
•Col·legiats: 80€
•Membres de l’Associació ACPO: 80€
•Professionals en atur: 80€
•Resta d’Assistents: 95€

 

1 Preinscripció: Feu click aquí

 

2 Pagament

 

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

 

3 Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

Curs: Trastorn de l’espectre autista: intervenció en conductes inapropiades

Curs Trastorn de l’espectre autista: intervenció en conductes inapropiades

Horari de divendres 16 de 15:00 a 20:00 i de dissabte 17 de març de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
C/ Corbera de Llobregat, 6
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

Amb aquest curs es volen donar a conèixer les bases conductuals i d’aprenentatge dels comportaments típics i inapropiats i, des de l’abordatge clínic, ensenyar procediments per incrementar i disminuir determinats comportaments.

A QUI S’ADREÇA:

Adreçat a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per la seva integració en l’àmbit social i educatiu.
PROGRAMA:

El temari del curs serà el següent:

 1. Bases conductuals i d’aprenentatge en el comportament típic.
 2. Bases conductuals i d’aprenentatge en els comportaments autoestimulatoris, conductes de rigidesa, rabietes,etc.
 3. Avaluació de comportaments: anàlisi Funcional.
 4. Disseny de programes de modificació de conducta.
 5. Abordatge Clínic: procediments per l’increment i disminució de comportaments.

OBJECTIUS:

L’objectiu del curs és ensenyar als alumnes quines son les bases conductuals i d’aprenentatge dels comportaments i com modificar-los des de la perspectiva de l’Anàlisi Aplicat de la Conducta.

DOCENT:

Jordi Miró. Graduat en Psicologia, Màster en activitat física i educació per la Universitat de Barcelona i actualment cursant el Màster en intervenció ABA en Autisme i altres trastorns del desenvolupament per ABA España. Terapeuta altament especialitzat en el desenvolupament de programes intensius per a nens amb TEA i docent en programes de formació de la Fundació Lovaas.

 

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.
PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ
PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 95€

Els beneficis d’aquest curs es destinaran a beques d’intervenció psicològica per persones amb TEA sense recursos.

 

PAGAMENT

Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Curs Identificació i intervenció en violència de gènere amb dones i adolescents.

Identificació i intervenció en violència de gènere amb dones i adolescents.

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 Dissabte 3 de març de 2018

Horari de 09:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C / Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

Descripció:

Aquesta formació té com a finalitat proporcionar coneixements i eines pràctiques per a la detecció, intervenció i derivació de casos de violència masclista des d’una perspectiva de gènere.
 A qui s’adreçaA:

Professionals que vulguin ampliar la seva mirada entorn la violència de gènere amb dona i adolescents  i estiguin interessats/des en adquirir coneixements i estratègies sobre intervenció en l’àmbit.
Programa:

Dissabte matí

 • Definició de violència masclista
 • El sistema sexe-gènere
 • Cercle de la violència
 • Estereotips i mites sobre l’amor i la violència de gènere

Dissabte tarda

 • Intervenció en matèria de violència de gènere amb adolescents
 • Intervenció en matèria de violència de gènere amb dona
 • Recursos d’atenció de la xarxa social

 

Objectius:

 • Oferir un marc teòric on emmarcar el concepte de violència de gènere.
 • Capacitar per a la detecció, atenció i recolzament en situacions de violència de gènere.
 • Dotar d’eines intervenció bàsiques.
 • Conèixer les vies d’actuació i protocols davant una situació de violència de gènere amb adolescents i dones.

Docents:

Cristina Gómez: Llicenciada en Psicologia (UAB), terapeuta Gestalt i corporal. Participació en Programes de Prevenció de Violència de Gènere de la Obra Social La Caixa i actualment forma part de l’equip del SARA (Servei d’atenció específica en situacions de violència masclista de l’Ajuntament de Barcelona).

Mònica Algueró: Llicenciada en Psicologia i Comunicació Audiovisual (Ramon Llull, UOC), Màster en orientació educativa (Pompeu Fabra), Màster en psicoteràpia, especialització en teràpia breu estratègica (UDG) i EMDR. Participació en Programes de Prevenció de Violència de Gènere de la Obra Social La Caixa, cofundadora de Psicocat i vicepresidenta de la Secció d’Intervenció Social del COPC.

 

Número de places:
El número de places oferides és de 15 persones.
Preinscripció:
Feu clic en: AQUÍ 
Preu:
Cost de la matrícula
• Estudiants: 80 €
• Col·legiats: 80 €
• Membres de l’Associació d’EPA: 80 €
• Resta d’Assistents: 95 €

Pagament:
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN : ES23 0081 0323 4000 0131 294

Curs Trastorn de l’espectre autista i llenguatge: eines per l’ensenyança

FORMACIÓ DE 10 HORES RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Horari de divendres 16 de febrer de 15:00 a 20:00 i de dissabte 17 de febrer de 9:00 a 14:00

LLOC DE L’ACTIVITAT:
Centre Cultural Martorell
Corbera de Llobregat, local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

Aquest curs facilitarà als alumnes coneixements per ensenyar procediments per l’aprenentatge i desenvolupament del llenguatge aplicant tècniques ABA (Applied Behaviour Analysis).

A QUI S’ADREÇA:

Dirigit a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per la seva integració en l’àmbit social i educatiu.

PROGRAMA:

El temari del curs serà el següent:

 1. Habilitats prèvies par l’ensenyança del Llenguatge.
 2. Els primers passos: Receptiu i Expressiu.
 3. Por on seguir: Designacions.
 4. Ensenyança de conceptes abstractes. Adjectius, adverbis i pronoms.
 5. Inducció al llenguatge espontani.
 6. Exercicis pràctics.

 
OBJECTIUS:

L’objectiu del curs serà proporcionar eines per adaptar els objectius en l’ensenyança del llenguatge en funció de les habilitats actuals del nen/a.
DOCENTS:
Mercedes García: Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Sevilla. Máster en Estudis Avançats en Cervell i Conducta, màster de Teràpies Contextuals i Màster en Anàlisis Aplicat del Comportament per nens amb TEA. Coordinadora i terapeuta de Fundación Lovaas.
Marta Palacios: Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Jaén. Màster en Estudis Avançats en Cervell i Conducta i màster en Anàlisis Aplicat del Comportament per nens amb TEA. Coordinadora i terapeuta de Fundación Lovaas.
NOMBRE DE PLACES:
El nombre de places oferides és de 20 persones.
PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ
PREU
Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 95€
  Els beneficis d’aquest curs es destinaran a beques d’intervenció psicològica per persones amb TEA sense recursos.
PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941