daniel

Quan la confiança esdevé abús


Curs: Quan la confiança esdevé abús

 Dissabtes 6 i 13 de Maig de 2017

Horari de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural Martorell
Plaça de les Cultures, s/n
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
Aquesta formació és un curs de formació de diagnòstic en abús sexual infantil (el primer dia) i tractament de l’abús sexual infantil (el segon dia).

A QUI S’ADREÇA
Professionals que vulguin ampliar la seva mirada entorn  l’abús sexual infantil i estiguin interessats/des en adquirir coneixements i estratègies bàsiques sobre detecció i intervenció en l’àmbit.

OBJECTIUS:
Oferir eines en el diagnòstic i tractament de l’abús sexual infantil (ASI) i reflexionar sobre l’anàlisi de casos pràctics.

CONTINGUTS:
 • Conceptualització de l’ASI
 • Detecció i diagnòstic
 • Tractament psicoterapèutic
 • Anàlisi de casos pràctics
METODOLOGIA:
 • Continguts teòrics
 • Presentació de casos clínics per part de la docent i també que els participants puguin presentar casos on tinguin dubtes sobre la detecció i/o la intervenció en situacions d’ASI.

DOCENT:

Raissa Llorca. Psicòloga infantil, especialista en abusos sexuals en la infància i situacions de violència. Actualment treballo al servei SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida en situacions de violència masclista) de l’Ajuntament de Barcelona, com a psicòloga d’infància realitzant valoracions i tractaments psicològics a infants i adolescents que es troben en una situació de violència masclista.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula (enviar justificació del descompte)
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Treball amb nens TEA a l’aula: principals mètodes i estratègies per la inclusió amb èxit


 Curs: Treball amb nens TEA a l’aula: principals mètodes i estratègies per la inclusió amb èxit

 Dissabte 20 de maig de 2017

Horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
Aquesta formació és un curs que té com a objectiu proporcionar un conjunt de coneixements, recursos i estratègies pràctiques i aplicables que orientin i permetin al professional realitzar bon perfil de l’alumne i sobretot, en el moment que tinguin una persona amb TEA, poder fer una bona planificació i intervenció.

A QUI S’ADREÇA
Professionals que vulguin ampliar la seva mirada entorn  el TEA i estiguin interessats/des en adquirir coneixements i estratègies per la inclusió amb èxit a l’aula.

CONTINGUTS:

Perfil de persones amb TEA:

 • A què ens referim quan parlem d’espectre?
 • Diagnòstic diferencial
 • Característiques més rellevants
 • L’alumne amb TEA
  • Recollida d’informes d’altres contextos.
  • Inventaris, qüestionaris i plantilles que ens permeten definir millor les característiques de l’alumne.

Estratègies i eines per a la intervenció educativa:

 • ELS BÀSICS
  • La diferència entre “no pot” i “no és capaç”. La importància de conèixer a l’alumne amb TEA.
  • La importància del llenguatge i la comunicació com a vehicle de l’aprenentatge: ús de SAAC i estratègies per afavorir l’aparició i el desenvolupament del llenguatge.
  • El treball en xarxa.
   • Enfortir els ponts de comunicació amb la família i els serveis externs.
   • Treball amb el claustre de mestres
   • Abordatge amb la resta de companys
  • Adaptacions curriculars
   • La importància dels PI
    • Què incloure en un PI?
   • Estructurar de l’espai i les tasques per ajudar-los a organitzar-se.
   • Utilitzar l’anticipació per afavorir la comprensió, la millora de la conducta, l’estabilitat emocional, etc.
   • Han de fer deures?
   • Exàmens. Què hem d’avaluar?
 • ATENCIÓ EUCATIVA: EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. El tractament d’aquestes etapes es farà segons les competències educatives que regeixen el currículum educatiu actual.
 • ÈINES PRÀCTIQUES
  • Disseny de planificacions i materials basats en casos pràctics.
  • Les TIC i els alumnes amb TEA: APPS d’interès.
METODOLOGIA:
 • Continguts teòrics
 • Presentació de casos clínics per part de la docent i també que els participants puguin presentar casos (fer-ho arribar màxim 1 setmana abans del curs).

 

DOCENT:

Laia Cardús Parera. Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.

Elisabet Sánchez Rodríguez. Psicòloga col·legiada nº22566. Graduada en Psicologia per la Universitat de Girona, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Orientació socio-constructivista. Actualment formant part de l’equip tècnic de Viu Autisme fent assessorament, orientació i intervenció educativa a centres escolars i també com a col·laboradora d’un gabinet privat de psicologia i a una escola.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula (enviar justificació del descompte)
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Transtorn Límit de la Personalitat

TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT

Dissabte 22 de juliol de 2017.
De 9:00 a 14:00 h.

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

La finalitat d’aquesta jornada és fer un breu abordatge clarificador del trastorn límit de la personalitat (TLP) des d’una orientació psicodinàmica.

DESTINATARIS:

Psicòlegs que vulguin ampliar els seus coneixements en aquest camp.

PROGRAMA:

Introducció
Evolució del terme
Característiques Demogràfiques
Evolució de la malaltia
Comprensió psicodinàmica. Abordatges psicològics
Símptomes precoços dels pacients TPL
Els pares dels pacients TPL
Avaluació de la personalitat (aspectes estructurals i aspectes funcionals)
Abordatge terapèutic:
Modalitats.
1-Farmacològica
2-Psicoteràpia Individual
3-Psicoteràpia de grup
4-Teràpia Familiar
5-Tractament en internació i hospitalització parcial
Fases: 1-Avaluació 2- Elaboració 3-Separació
Condicions i Objectius
Cas clínic
Bibliografia

DOCENT:
Pere Barbosa i Colomer.
Psicòleg especialista en psicologia clínica, Llicenciat en Ciències de l’Educació, Diplomat en Psicologia Escolar. Membre fundador de l’SCRIMP i de la SERYMP. Membre fundador i didacta de l’ACPP i l’AEPP. Membre de l’EFPP i de la FEAP. Professor de l’Institut Universitari en Salut Mental de la FVB-URL.

PREU MATRÍCULA:

•Estudiants: 50€
•Col·legiats: 50€
•Membres de l’Associació ACPO: 50€
•Professionals en atur: 50€
•Resta d’Assistents: 60€

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 15 persones.

1. PREINSCRIPCIÓ:
Feu click: AQUÍ

2. PAGAMENT:
Transferència Banc de Sabadell:
CCC 0081-0323-40-0001312941
IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Habilitats d’Autonomia en nens amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme

CURS: Habilitats d’Autonomia en nens amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Horari de divendres 14 de 15:00 a 20:00 i de dissabte  15 de juliol de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural Martorell
Plaça de les Cultures, s/n
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

En aquest curs es parlarà de les principals dificultats en quant a hàbits d’autonomia dels nens amb TEA i de com treballar aquestes habilitats des de la perspectiva de l’Anàlisi Aplicat de la Conducta.

A QUI S’ADREÇA:

Adreçat a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per la seva integració en l’àmbit social i educatiu..

PROGRAMA:
El temari del curs serà el següent:

 1. Conceptes Genèrics:
  1. Introducció a l’Anàlisi Aplicat del Comportament (ABA)
  2. Bases Metodològiques del EIBI. L’ensenyança Programada.
 2. Hàbits d’autonomia: l’ensenyança d’habilitats de la vida quotidiana:

2.1) Vestimenta.
2.2) Higiene.
2.3) Control d’esfínters.
2.4) Son
2.5) Dietes restringides.

OBJECTIUS:

L’objectiu del curs serà facilitar eines als alumnes per ensenyar habilitats de la vida quotidiana als nens amb TEA des de la perspectiva de l’Anàlisi Aplicat de la Conducta.

DOCENT:

Anna Deusedes. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramón Llull, Màster en Psicopatologia Infantil por ISEP y en Anàlisis Aplicat del Comportament per ABA España. Nou anys d’experiència en programes de tractament per nens amb TEA. Consultora Senior de la Fundació Planeta Imaginario, liderant equips especialitzats en tractament ABA de nens amb TEA.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Monogràfic Lleguatge i Socialització

CURS: Llenguatge i Socialització en nens amb TEA
Horari de divendres 30 de juny de 15:00 a 20:00 i de dissabte 1 de juliol de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural Martorell
Plaça de les Cultures, s/n
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

Aquest curs facilitarà als alumnes coneixements sobre el procés de desenvolupament del llenguatge des d’etapes inicials fins a etapes més complexes, fins arribar a la comunicació. I eines per l’ensenyança programada d’habilitats socials en el TEA.

A QUI S’ADREÇA:
Dirigit a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per la seva integració en l’àmbit social i educatiu.

PROGRAMA:
El temari del curs serà el següent:

 1. El TEA des de la perspectiva conductual.
 2. Ajudant al desenvolupament del llenguatge en etapes inicials del TEA:

2.1) El nen pre-verbal.
2.2) Preparació para l’aprenentatge.
2.3) Desenvolupament del llenguatge bàsic.

 1. Parlar vs. comunicar: del llenguatge bàsic cap a etapes més complexes.3.1) Desenvolupament d’habilitats verbals mitjanes i complexes.
  3.2) El llenguatge espontani.
  3.3) El llenguatge en contextos socials.
 2. Gaudir de situacions socials: l’ensenyança programada d’habilitats socials en el TEA.
  1. Diferencia entre conducta apropiada en la comunitat i absència de comportaments inapropiats i habilitats socials.
  2. El joc social.
  3. “Teoria de la ment”. El llenguatge inferencial.

OBJECTIUS:

L’objectiu del curs serà ensenyar als alumnes el procés de desenvolupament del llenguatge i com treballar-lo, així com l’ensenyança programada d’habilitats socials amb nens amb TEA des de la perspectiva de l’Anàlisi Aplicat de la Conducta.

DOCENTS:

Sandra Ballesta i Anna Deusedes.
Sandra Ballesta: Llicenciada en Psicologia, Màster en intervenció ABA en Autisme i altres trastorns del desenvolupament por ABA España y en  Psicologia sistèmica y familiar por la UAB. Consultora de la Fundació Planeta Imaginario altament especialitzada en el desenvolupament de programes intensius par a nens amb TEA. Responsable del departament d’Apps de la Fundació y docent en programes de formació de la Fundació.
Anna Deusedes: Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramón Llull, Màster en Psicopatologia Infantil por ISEP y en Anàlisis Aplicat del Comportament per ABA España. Nou anys d’experiència en programes de tractament per nens amb TEA. Consultora Senior de la Fundació Planeta Imaginario, liderant equips especialitzats en tractament ABA de nens amb TEA.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

 

FABRICAR MATERIAL D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL

Construïm per estimular!

Divendres i dissabte 7 i 8 de juliol de 2017
Divendres de 15.30 a 20.30 i dissabte de 9 a 14 hores
al Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n, 08760 Martorell, Barcelona

OBJECTIUS

– Adquirir coneixements sobre el nostre cos i sentits i conèixer la seva importància per oferir als infants una adequada estimulació sensorial i motriu

– Aprendre a construir material d’estimulació sensorial i motriu.

– Conèixer noves eines per estimular els 7 sentits.

METODOLOGIA

Hi haurà una part teòrica i una part pràctica en la qual els assistents podran fabricar i construir materials i experimentar amb ells de forma vivencial.

PROGRAMA

– Breu introducció als 7 sentits
– Perquè construïm i utilitzem material de baix cost i reciclat?
– Quins materials de baix cost i reciclats es poden utilitzar per construir material d’estimulació sensorial i motriu?
– Construcció de material i jocs d’estimulació tàctil
– Construcció de material i jocs  d’estimulació auditiva
– Construcció de material i jocs d’estimulació propioceptiva i vestibular
– Construcció de material i jocs d’estimulació visual.
– Construcció de material i jocs d’estimulació gustativa i olfactiva.
– El joc i l’estimulació

DOCENT

Cristina Pérez Corbella és Terapeuta Ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i
està especialitzada en Pediatria. Màster en Dificultats d’aprenentatge i Trastorns en el llenguatge. Té formació en Integració Sensorial i està certificada en el test SIPT (Sensory Integration and Praxis Test), per la Universitat del sud de Califòrnia – WPS (Western Psychological Services). És Educadora de Massatge Infantil per AEMI (Associació Espanyola de Massatge Infantil). Ha treballat en diferents centres educatius i terapèutics dins de l’àmbit de la rehabilitació pediàtrica durant anys. Actualment és la responsable i terapeuta del Centre de Teràpia Infantil Ninaia (www.ninaia.com). També és professora de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (Universitat Autònoma de Barcelona).

NOMBRE DE PLACES

El nombre de places oferides és de 20 persones.

Cost de la matrícula

 • Estudiants: 80€
 • Col·legiats: 80€
 • Membres de l’Associació d’ACPO: 80€
 • Resta d’Assistents: 90€
 1. Preinscripció:   Feu click aquí
 2. Pagament:       Transferència Banc de Sabadell: 0081-0323-40-0001312941
 3. Enviar el resguard a l’adreça: psicocat.orientacio@gmail.com

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

 

Autisme i Conductes Inapropiades

CURS: Autisme i Conductes Inapropiades
Horari de divendres 16 de 15:00 a 20:00 i de dissabte 17 de juny de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
Centre Cultural Martorell
Plaça de les Cultures, s/n
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:

Amb aquest curs es volen donar a conèixer les bases conductuals i d’aprenentatge dels comportaments típics i inapropiats i, des de l’abordatge clínic, ensenyar procediments per incrementar i disminuir determinats comportaments.

A QUI S’ADREÇA:

Adreçat a pares, estudiants, professors i qualsevol professional que treballi amb persones amb TEA per la seva integració en l’àmbit social i educatiu.

PROGRAMA:
El temari del curs serà el següent:

 1. Bases conductuals i d’aprenentatge en el comportament típic.
 2. Bases conductuals i d’aprenentatge en els comportaments autoestimulatoris, conductes de rigidesa, rabietes,….
 3. Avaluació de comportaments: Anàlisi Funcional.
 4. Disseny de programes de modificació de conducta.
 5. Abordatge Clínic: procediments per l’increment i disminució de comportaments.

OBJECTIUS:

L’objectiu del curs és ensenyar als alumnes quines son les bases conductuals i d’aprenentatge dels comportaments i com modificar-los des de la perspectiva de l’Anàlisi Aplicat de la Conducta.

DOCENT:

Sandra Ballesta. Llicenciada en Psicologia, Màster en intervenció ABA en Autisme i altres trastorns del desenvolupament por ABA España y en  Psicologia sistèmica y familiar por la UAB. Consultora de la Fundació Planeta Imaginario altament especialitzada en el desenvolupament de programes intensius par a nens amb TEA. Responsable del departament d’Apps de la Fundació y docent en programes de formació de la Fundació.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Identificació i Intervenció en violència de gènere amb dones i adolescents.

Identificació i Intervenció en violència de gènere amb dones i adolescents.

 Dissabte 10 i diumenge 11 de juny de 2017

Horari de 9:00 a 14:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
Aquesta formació té com a finalitat proporcionar coneixements i eines pràctiques per a la detecció, intervenció i derivació de casos de violència masclista des d’una perspectiva de gènere.

A QUI S’ADREÇA
Professionals que vulguin ampliar la seva mirada entorn  la violència de gènere amb dona i adolescent i estiguin interessats/des en adquirir coneixements i estratègies bàsiques sobre intervenció en l’àmbit.

PROGRAMA:
Dissabte  1

 • Definició de violència masclista
 • El sistema sexe-gènere
 • Cercle de la violència
 • Estereotips i mites sobre l’amor i la violència de gènere

Diumenge 2

 • Intervenció en matèria de violència de gènere amb adolescent
 • Intervenció en matèria de violència de gènere amb dona
 • Recursos d’atenció de la xarxa social

OBJECTIUS:

 • Oferir un marc teòric on emmarcar el concepte de violència de gènere.
 • Capacitar per a la detecció, atenció i recolzament en situacions de violència gènere.
 • Dotar d’eines intervenció bàsiques.
 • Conèixer les vies i protocols d’actuació davant una situació de violència de gènere amb adolescents i dones.

DOCENT:

Cristina Gómez: Llicenciada en psicologia (UAB), terapeuta Gestalt i corporal. Participació en programes de prevenció de violència de gènere la obra Social LaCaixa i actualment forma part de l’equip del SARA (Servei d’atenció específica en situacions de violència masclista de l’ajuntament de Barcelona).

Mònica Algueró: Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Psicologia (Ramon Llull, UOC), Màster en orientació educativa (Pompeu Fabra), especialització en Teràpia Breu estratègia (UDG) i EMDR. Participació en programes de prevenció de violència de gènere la obra Social LaCaixa i actualment forma part de l’equip de Psicocat i vicepresidenta de la secció d’Intervenció Social del COPC.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

El poder del llenguatge: estratègies per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge per competències a través del llenguatge escrit i oral

CURS: El poder del llenguatge: estratègies per afavorir el desenvolupament de l’aprenentatge per competències a través del llenguatge escrit i oral
Dissabte 3 de juny de 2017

Horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Lloc de l’activitat:
Psicocat Orientació
C/Corbera de Llobregat 6, Local 2
08760, Martorell

DESCRIPCIÓ:
El curs pretén donar eines i recursos teòrics i pràctics i aplicables a l’etapa d’Infantil i Primària per tal d’ajudar als Mestres i especialistes tant de dins com fora de l’escola per tal de que utilitzin el potencial del llenguatge com a vehicle per aprendre i afavorir al desenvolupament de competències; utilizar el llenguatge per motivar, acompanyar i treball des de l’educació emocional i finalment, utilizar el llenguatge i el discurs per afavorir al raonament i l’aprenentatge estratègic.

A QUI S’ADREÇA
Professionals del món de l’educació, la psicologia  i la logopedia.
 
PROGRAMA:

 • El poder del llenguatge: llenguatge verbal i no verbal. Què comuniquem i com.
 • Importància del llenguatge, discurs i comunicació dins l’educació del segle XXI.
 • Adaptació del llenguatge segons etapa educativa i necessitats específiques.
 • Treball del llenguatge oral a l’etapa d’Educació Infantil i Primer Cicle de Primària com a potenciador de la lectoescriptura.
 • Treball de la maièutica (aprenentatge a través del discurs i el debat) com a vehicle per al raonament, aprenentatge i assoliment de competències.
 • Treball del llenguatge oral i escrit sobre cada disciplina (assignatura)
 • Estratègies concretes i aplicables que ajudin als alumnes a resoldre exàmens, redaccions escrites, problemes matemàtics, entre altres.
 • Presentació, discussió i resolució de casos pràctics.

OBJECTIUS:
– Aprendre a utilitzar el llenguatge oral com a professionals per tal d’afavorir els objectius plantejats amb cada alumne.

– Conscienciar als professionals del poder del llenguatge oral com a eina per treballar l’educació emocional.

– Donar eines i recursos al profesional per tal de poder ajudar als alumnes en l’ús del llenguatge fer per un bon aprenentatge estratègic i competencial.

– Oferir eines i recursos per utilitzar el llenguatge escrit i oral per dur a terme adaptacions i així donar una millor resposta educativa a cada infant i jove i crear aules més inclusive.

 

DOCENT:

Laia Cardús Parera: Logopeda Col·legiada nº 083897, Diplomada en Magisteri Educació especial per la Universitat Ramon Llull, Diplomada en Logopèdia per la Universitat Ramon Llull, Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació. Col·laboradora de l’equip de Psicocat Orientació en Avaluació i intervenció dels trastorns del llenguatge, la comunicació, la veu, parla, l’aprenentatge i el desenvolupament. Orientació socio-constructivista. Assessorament familiar. Col·laboració amb escoles i universitats. Formadora de professionals.

Nombre de places:
El nombre de places oferides és de 20 persones.

PREINSCRIPCIÓ
Feu click: AQUÍ

PREU

Cost de la matrícula
•        Estudiants: 80€
•        Col·legiats: 80€
•        Membres de l’Associació d’EAPS: 80€
•        Resta d’Assistents: 90€

PAGAMENT
Transferència Banc de Sabadell:
IBAN: ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Dinàmiques de grup

Dinàmiques de grup
Curs presencial de 10 hores
Dissabte 27 i diumenge 28 de Maig de 2017
Horari: 9:00 a 14:00

LLOC:

PSICOCAT
C/Corbera de Llobregat 6
08760 Martorell

DOCENT:
OLGA LARA FARRÉ.
Mestre de primària, especialitat d’Anglès i Educació visual i plàstica.
Monitora de lleure, directora de lleure, formadora de l’Escola El Sol en l’àmbit d’Organització, Jocs i tallers. Directora de l’empresa de lleure Filigrana, fent activitats extraescolars de plàstica.
OBJECTIUS:

Inclosos dins les línies de Formació del Departament d’Ensenyament:

 •  Entendre la necessitat de treballar les dinàmiques de grup a l’aula
 •  Reconèixer i fomentar dinàmiques positives dins del grup – classe.
 •  Dotar d’eines al professorat per a optimitzar la seva acció tutorial
 •  Experimentar activitats per crear bones dinàmiques dins de l’aula
 •  Tenir elements per crear noves activitats
 •  Crear un “portafoli” dels recursos descoberts
 •  Ubicar el contingut del curs en el currículum escolar i en la programació d’aula
 •  Incloure el contingut del curs dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de l’escola

CONTINGUTS:

Jocs de taula i de tauler per portar a l’aula
 Dinàmiques de grup per l’acció tutorial. Definició.
 Tipus de dinàmiques de grup:
– de presentació
– de confiança
– de treball en valors
– per trencar el gel
– d’empatia
– per integrar/relacionar
– per treballar les emocions
– de presa de decisions
– de cooperació

 El grup destinatari: anàlisi, tipus, necessitats…
 Implementació de les dinàmiques de grup en grups concrets.

METODOLOGIA:

El curs està plantejat a partir del treball  teòric i pràctic de com portar una dinàmica a un grup concret i treure’n el màxim profit.

PREU INSCRIPCIÓ:

•Estudiants: 80€
•Col·legiats: 80€
•Membres de l’Associació d’EAPS: 8€
•Professorat de les escoles de Martorell: 80€
•Resta d’Assistents: 90€

PLACES LIMITADES

INSCRIPCIÓ:
Per a omplir el formulari d’inscripció feu clic  AQUÍ

PAGAMENT:
Podeu fer l’ingrés al compte del Banc de Sabadell  0081-0323-40-0001312941

Indicar nom, cognoms i Dinàmiques de grup

Un cop fet l’ingrés podeu enviar el resguard a l’adreça: psicocat@psicocat.org