6 i 13 d’abril de 2013: DIFICULTATS D’APRENENTATGE I PROBLEMES DE CONDUCTA; EDUCAR PER A LA SUPERACIÓ

AVALUACIÓ, INTERVENCIÓ I ORIENTACIONS

Dissabtes 6 i 13 d’abril 2013

 

PRESENTACIÓ:

La nostra associació té com a objectiu donar atenció psicològica i pedagògica a infants

i joves amb dificultats en el seu desenvolupament psicopedagògic, donant una especial 

atenció als que pateixen una situació econòmica de precarietat.

Amb aquest objectiu tots els fons que es recaptin en aquestes jornades aniran destinats

a atencions solidàries per al curs 2013 2014.

Per a aquestes jornades hem buscat professionals de reconegut prestigi que puguin oferir

una visió general al professorat de les principals dificultats amb que es pot trobar a l’aula 

i el centre des d’un punt de vista científic donant criteris i recursos per a afrontar aquestes 

situacions de manera constructiva i possibilista. 

PROGRAMA:

Dissabte 6 d’abril: 

9 a 9.20h Acreditacions i benvinguda

9.20 a 10.15h

“El repte dels Trastorns dels Aprenentatges en un entorn de crisi”

Per Anna López, Neuropsicòloga UTAE Sant Joan de Déu. 

Parlarà sobre els trastorns dels aprenentatges d’es d’un punt de 

vista científic i clarificador tot facilitant la comprensió de la diversitat 

de realitats i el seu enfrontament positiu.

10.15 a 11.10h

“Valoració psicopedagògica i intervenció en dificultats d’aprenentatge 

des de la visió d’un EAP”

Per Judit Joan Burrull, Psicòloga EAP Martorell. Ens parlarà de la 

valoració psicopedagògica i la intervenció en dificultats d’aprenentatge

des de la visió d’un EAP.

11.10 a 11.40h         Pausa cafè

11.40 a 12.35h         

“Detecció i intervenció en dificultats d’aprenentatge per a l’èxit escolar”

Per  Josep Maria Sopena psicòleg i professor de la Universitat de

Barcelona.

Parlarà sobre les senyals d’alarma en la detecció de les dificultats 

d’aprenentatge, les orientacions per a actuar-hi correctament i donar un 

enfocament de superació personal.

12.35 a 13.30h     

“Prevenció de l’assetjament escolar” 

Per Andrés González Bellido Psicòleg, Coordinador del Programa  

“Tutoria entre Iguals” TEI INS Front Marítim. Barcelona

Ens parlarà del complex procés de l’assetjament escolar i els diferents 

factors que hi intervenen. Recursos i estratègies per prevenir l’assetjament.

Ens farà una presentació del Programa TEI.

13.30 a 14.30    Taula rodona

Dissabte 13 d’abril: 

9 a 10h

“Promoure la resiliència”

Per Anna Forés Miravalles Doctorada en Filosofia i Ciències de

l’educació, professora i vicedegana a la facultat de pedagogia de la 

Universitat de Barcelona.

Ens parlarà sobre resiliència a l’escola i a la família: el potencial de les 

persones per a superar les adversitats i sortir-ne reforçat o transformat.

10 a 12h

“Alteracions de la conducta a l’escola: acollir i acompanyar a l’alumnat 

amb problemàtica conductual.” 

Per Enric Bolea López Psicòleg, Psicopedagog, professor consultor de la UOC Coordinador del SEETDIC del Baix Llobregat (Servei Educatiu Específic per a l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i la conducta) 

Ens parlarà del procés evolutiu i la problemàtica de les persones amb

alteracions greus de la conducta.

Aportant la seva visió sobre la resposta educativa a aquest col·lectiu 

d’alumnes, així com els recursos metodològics i d’organització. 

12 a 12.30h Pausa Cafè

12.30 a 13.30h 

“Entendre i sentir-se escola en un context de diversitat”

Per Josep Menéndez Cabrera Director General de la fundació Joan  XXIII en l’Hospitalet de Llobregat des de 1998 i Director Adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació des de setembre de 2009. Ens donarà una visió generalista i pràctica des del punt de vista del lideratge i la direcció de centres de com enfocar l’acompanyament i l’acció educativa en un context de diversitat.

13 a 14.30h             Taula rodona

CERTIFICACIÓ:

Per a obtenir la certificació de formació permanent reconeguda per la Generalitat 

caldrà complir dues condicions:

1.Assistència al 80% de les sessions.

2.Participació al brainstorming “Què puc fer jo? Què podem fer com a societat?”

En el que es demana l’enviament d’una reflexió per mail sobre com contribuir a la 

millora del nostre entorn educatiu. Tenint especialment en compte la situació dels 

nens amb NEE i manca de recursos econòmics.

Podeu compartir la vostra participació al brainstorming amb els altres participants al FORUM de la xarxa socialwww.psicocat.tk  o bé fer un enviament a l’adreça: psicocat@psicocat.org 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Del 1 al 29 de març (inclosos) a través de la Web de PSICOCAT ORIENTACIÓ

Per omplir el formulari d’inscripció aquí.

 

Ingressar l’import total de la inscripció al compte de PSICOCAT

Banc de Sabadell: 0081 – 0323 – 40 – 0001312941 

Indicant: nom, cognoms i entitat.

 

Enviar còpia de l’ingrés bancari i carnet d’estudiant o de l’entitat corresponent a:

psicocat@psicocat.org

L’ordre d’inscripcions es farà d’acord a la data d’ingrés bancari.

PREU INSCRIPCIÓ: 

Membres col·laboradors de Psicocat Orientació: 15€

Membres afiliats a CCOO o USTEC: 20€

Estudiants: 20€

Col·legiats: 20€

Membres de l’Associació d’EAPS: 20€

Membres dels AMPAS de les escoles: 20€

Professorat d’escoles o instituts de Martorell: 20€

Resta d’Assistents: 25€

Tots els fons recaptats un cop finançat el cost de les jornades aniran destinats al programa

d’atencions solidàries 2013-2014.

PLACES LIMITADES

Activitat reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.