22 i 29 NOVEMBRE 2014: TRASTORN DEL ESPECTRE AUTISTA

JORNADES PRESENCIALS: TRASTORN DEL ESPECTRE AUTISTA

Programació del curs

Descripció del curs

Curs presencial de 10 hores on es fa una introducció als  conceptes teòrics bàsics sobre el Trastorn d’Espectre Autista la seva detecció, diagnòstic, orientacions i recursos per al tractament.

Objectius

La finalitat d’aquest curs és proporcionar als participants coneixements bàsics sobre els Trastorns de l’Espectre Autista, la seva detecció, mètodes de diagnòstic i tractament. Concretament, els objectius a assolir són:

 • Conèixer els criteris de diagnòstic dels trastorns de L’Espectre Autista.
 • Conèixer les principals característiques dels TEA.
 • Conèixer les senyals d’alerta per a una detecció primerenca.
 • Conèixer els diferents mètodes de diagnòstic dels TEA.
 • Conèixer les principals teràpies per al tractament dels TEA.
 • Conèixer recursos específics i tècniques d’adaptació de materials.

 

Continguts

Els continguts es presenten en 5 temes, però és el participant del curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

 • Tema 1: Definició dels Trastorns de l’Espectre Autista i Criteris DSM IV I V
 • Tema 2: Detecció
 • Tema 3: Valoració temprana i multidisciplinar
 • Tema 4: Intervenció en TEA
 • Tema 5: recursos específics i tècniques d’adaptació de materials

 

Mètode

El mètode que es farà servir el 100% presencial, combinant la participació individual amb la reflexió a través del debat grupal.

Dates i horari:

Dissabte 22 de novembre de 09:00 a 14:00
Dissabte 29 de novembre de 09:00 a 14:00
 
Lloc:
Centre Cultural de Martorell
Av. De les Cultures s/n, Martorell

Avaluació

L’avaluació es durà a terme mitjançant petites activitats individuals o Participació a les activitats pressencials proposades pel professor.

D’altra banda el curs serà valorat a través d’un qüestionari de Satisfacció.

Dades de les Docents
Marta Salgado Peña
Psicòloga
N Col. 12227
Unitat Especialitzada en Trastorns del Desenvolupament (UETD)
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

Patricia Romarís Albarral
Psicòloga
Unitat Especialitzada en Trastorns del Desenvolupament (UETD)
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

INSCRIPCIONS AQUÍ

CERTIFICACIÓ:

Per a obtenir la certificació de formació caldrà complir dues condicions:

1.Assistència al 80% de les sessions.

2.Participació a les activitats presencials proposades pel professor.

Els certificats s’enviaràn per correu electrònic un cop finalitzades les jornades.

PREU MATRÍCULA

 1. Estudiants: 80€

 2. Col·legiats: 80€

 3. •Membres de l’associació catalana de psicopedagogia i orientació (ACPO): 80€

 4. Professorat de les escoles de Martorell: 80€

 5. Resta d’Assistents: 90€

Nombre de places

El nombre de places oferides és de 30 persones.

INSCRIPCIÓ:

Per a omplir el formulari d’inscripció clic aquí

 

PAGAMENT:

Podeu fer l’ingrés al compte:  Banc Sabadell 0081-0323-40-0001312941

IBAN ES23 0081 0323 4000 0131 2941

Indicar nom, cognoms i TEA 2014

Un cop fet l’ingrés podeu enviar el resguard a l’adreça: psicocat@psicocat.org

També podeu pagar amb PAYPAL al enllaç següent:
NOTA IMPORTANT: Degut a les comissions que ens aplica PAYPAL el preu del pagament per aquesta via és únic, 90€.

ORGANITZA

Psicocat Orientació

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: